Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sundays for Forests uppmärksammar hotad skog i Lysekil

Karta över Tronebacken. Samling vid den röda punkten på kartan kl. 12 på söndag 25 april. Kom ihåg att anmäla dig om du vill delta på vandringen!

Den 25 april uppmärksammas Sundays for Forests i Lysekil i Bohuslän där en tätortsnära skog hotas av exploatering för bostäder. Sundays for Forests är inspirerad av Fridays for Future och tanken är att uppmärksamma förlusten av biologisk mångfald i skogen en söndag i månaden.

Bohusläns skogsnätverk och Naturskyddsföreningen Lysekil-Munkedal bjuder in till vandring i en tätortsnära skog i Lysekil hotas av exploatering för bostadsbyggande. Området är idag mycket populärt bland Lysekils invånare.

– Det är fantastiskt att ha ett sånt här varierande grönområde så nära Lysekil för att uppleva både natur och tystnad. Här finns både tallhällmarker och lövskog. Att exploatera detta vackra område skulle förstöra värdefulla naturvärden som är viktiga för samhället i stort, säger Inge Löfgren, ordförande för Naturskyddsföreningen Lysekil-Munkedal.

Under vandringen kommer skogens naturvärden och skogens roll som ekosystem att diskuteras. I Sverige är över 90 procent av den produktiva skogen påverkad av skogsbruk vilket gör att bristen på äldre naturskogar är stor. Förlusten av livsmiljöer anses vara en stor bidragande orsak till att ca 2 000 skogslevande svamp-, växt- och djurarter är nära hotade eller hotade idag.

– Vi når inte våra miljömål för skogen utan istället avverkas de sista oskyddade naturskogarna i Sverige och ersätts med trädplantager eller som i det här fallet av bostäder. Det är förödande för både den biologiska mångfalden och klimatet. Om inget görs snart för att förhindra förlusten av naturmiljöer riskerar många arter att försvinna, säger Angela Hunter från Bohusläns skogsnätverk.

Endast ca 3 procent av den produktiva skogsmarken är formellt skyddad i Västra Götalands län. Enligt internationella och nationella miljömål skulle minst 17-20 procent av alla landområden vara bevarade i ekologiskt representativa och väl förbundna system år 2020. Förlusten av viktiga habitat skulle ha halverats, och om möjligt helt ha stoppats.

Under våren arrangeras Sundays for Forests i olika kommuner i Bohuslän. Arrangörerna av Sundays for Forests uppmanar organisationer och privatpersoner att uppmärksamma och arrangera Sundays for Forests i hela Sverige under år 2021.

Kontakt 

Inge Löfgren, ordförande, Naturskyddsföreningen Lysekil-Munkedal, inge.lofgren@gmail.com, tel. 076-798 22 33

Angela Hunter, Bohusläns skogsnätverk, angela_hunter90@hotmail.com, tel. 072-288 62 77 

Obligatorisk anmälan till Sundays for Forests (senast lör 24 april kl. 12:00): 

Bohusläns skogsnätverk, infobohuslanskogarsnaturvarden@gmail.com 

Tid och plats för skogsvandringen i Tronebacken:

Söndag 25 april, kl. 12-14

Samling vid Torpets busshållplats (se röd punkt mitt i området).

Vandringen går på stigar i lättvandrad terräng. Beräknad tid ca 2 timmar. Ta med fika! På grund av corona delar vi upp oss i grupper om åtta personer.

Vandringen är ett samarbete mellan Bohusläns Skogsnätverk, Skydda Skogen, Naturskyddsföreningarna i Bohuslän och Studiefrämjandet.

Läs mer om den guidade vandringen vid Tronebacken här.

Facebook

Namninsamling

Kalender 

31 januari: Strömstad (kampanjstart) redan genomfört

28 februari: Tanum  

28 mars: Munkedal  

25 april: Lysekil  

Ev. 30 maj: Sotenäs  

Ev. 4 juni (fredag): Uddevalla