Skogsstyrelsen ska utreda hotad tjäderspelplats
Den fina tjäderskogen är avverkningsanmäld. Foto: Michael Lander

Skydda Skogen skrev tidigare om en hotad tjäderspelplats vid Kullerstensberget i Näshulta socken, Eskilstuna kommun. Markägaren har avverkningsanmält skogen intill och Skogssällskapet har redan underröjt. Michael Lander som upptäckte tjäderskogen skrev till Skogsstyrelsen och nu ska de utreda ärendet. Enligt EU:s nya dom så måste svenska myndigheter ta hänsyn till skyddade arter och följa Artskyddsförordningen.

– Jag blev förvånad att Skogsstyrelsen ska göra en utredning. Förhoppningsvis stoppar Skogsstyrelsen denna avverkning, säger Michael Lander.

Vid tjäderspelplatsen omfattar avverkningsanmälningarna sammanlagt cirka 10 hektar. Men markägare ”ska helst inte göra kalhyggen större än 5 hektar inom 500 meter från en tjäderspelplats”, enligt SLU Artdatabankens Artfakta.

Skogsällskapet underröjde skogen

Markägare ska heller inte förröja inför skogsbruksåtgärder vid tjäderspelplatser enligt Artfakta: ”Förröj inte surdråg (vattensänka) eller i blivande kantzoner”. Även: ”Undvik att röja bort senvuxna småtallar och granar på och närmast omkring berghällar”. Tyvärr har Skogssällskapet utfört precis en sådan underröjning på denna plats nu under våren mitt under tjädrarnas speltid. Michael Lander säger:

-Tjäderspelen får flytta på sig när skogsmaskinerna kommer. Det är nya avverkningar överallt i Näshulta socken och det som tidigare var skogsbygd förvandlar man nu alltmer till hyggen och planteringar. Frågan är var tjädrarna ska kunna leva någonstans?

Tjädern är en av de skyddade arter som finns med i två bilagor i Artskyddsförordningen. Nu återstår att se om markägare och myndigheter kommer att ta hänsyn till förordningen. För hittills har varken skogsnäring och de myndigheter som ska se till att förordningen följs, brytt sig om den.

EU-dom kan påverka Skogsstyrelsen

Föreningen Skydda Skogen har drivit fram en EU-dom som pekar på att Sverige måste följa Artskyddsförordningen. Otaliga exempel finns på hur skogar med skyddsvärda arter hela tiden kalavverkas. Domen betonar Sveriges bristfälliga myndighetshantering i samband med skogsbruksåtgärder. Även att skogsbolag och markägare måste utföra skogsbruk på ett mer hållbart sätt för att kunna vara förenligt med artskyddet och EU-rätten. Följaktligen är det många som är intresserade av hur Skogsstyrelsen kommer att agera framöver i sådana här fall.

Skogsstyrelsen ska utreda hotad tjäderspelplats
Här blir kalhygge med efterföljande markberedning om inte Skogsstyrelsen sätter stopp. Foto: Michael Lander

Inga tjädrar syns längre till vid återbesök i skogen vid Kullerstensberget. Michael Lander kommenterar:

-Jag såg ingen färsk spillning när jag var där sist. Kanske undviker tjädrarna platsen nu när den är underröjd.

En bit bort är det redan kalavverkat, markberett och återplanterat med gran. Och två kilometer österut vid Mo, har en annan känd tjäderspelplats kalavverkats för något år sedan.

LÄS gärna om fler avverkningar i Eskilstuna kommun:

Avverkning intill tjäderspelplats i Sörmland

Avverkat ända ner till vattenskyddsområde vid Hjälmaren

Hedlandets naturreservat förstörs

Skydda Skogen polisanmäler avverkning vid Jordbrokällan