Vedtrappmossa (NT).  Foto: Bjarne Tutturen

Kring sjön Yngern i Södertälje, Nykvarn och Gnesta kommun i Södermanland finns fortfarande äldre, sammanhängande skogar. Varg och lo, tjäder och orre lever i skogarna och vid sjön häckar havsörn, storlom och fiskgjuse. Sveaskog har under 2018-2019 lämnat in över 20 avverkningsanmälningar bara på södra sidan sjön vilket kommer att fragmentera upp skogen. Är det inte läge att skydda hela skogen kring sjön?

Nyligen har en grupp ideella inventerare varit i de avverkningsanmälda skogarna vid Yngsviken, söder om Yngern. Men allt där är långt ifrån undersökt ännu. Arter som har påträffats hittills:

Franstandad barkskinnbagge (EN), vithornad barkskinnbagge (EN), ask (EN), rynkskinn (VU), aspfjädermossa (VU), liten hornfliksmossa (VU), ekpricklav (VU), porslinsblå spindling (VU), blackticka (VU), grangråticka goliatmusseron (VU), varg (VU), gränsticka (NT), ullticka (NT), brandticka (NT), sotlav (S), rödbrun blekspik (NT) orange taggsvamp (NT), blekticka (NT), bronshjon (S), lunglav (NT), knärot (NT), motaggsvamp (NT), gul taggsvamp (NT), vedtrappmossa (NT), raggbock (NT), mindre hackspett (NT), sårläka (S), grön sköldmossa(S), långfliksmossa (S), tjäder (fridlyst, prioriterad art enligt skogsvårdslagen) dropptaggsvamp(S), rostfläck(S).  (EN= starkt hotad, VU= Sårbar, NT= Nära hotad S= Signalart).

Läs hela artikeln på Natursidan.