Inslag i Sameradion & SVT Sápmi 9 juni 2021:

11 300 privatpersoner från hela världen har undertecknat uppropet där sex miljöorganisationer kräver att hela den fjällnära gammelskogen Karatj-Råvvåive i Jokkmokks kommun får skydd som naturreservat.

4000 hektar av området är fortfarande utan skydd och delar av gammelskogen kan komma att avverkas.
Just nu pågår förhandlingar mellan Naturvårdsverket och markägaren Jokkmokks Allmänning för att avgöra områdets öde. Skydda Skogen, Naturskyddsföreningen i Jokkmokk, Greenpeace, Fältbiologerna, BirdLife Sverige och Jordens Vänner ligger bakom uppropet.

Lyssna på inslaget i Sveriges Radio här.