Skydda Skogens kalender med hotade skogslevande arter: 9. Garnlav

Skydda Skogen presenterar varje dag fram till jul en hotad skogslevande art Garnlav är rödlistad som nära hotad och är även en signalart och en typisk art. Den är gulgrå och beroende av hög och jämn luftfuktighet i gamla och ostörda skogsmiljöer, enligt Artfakta. Garnlaven har svårt att sprida sig och är därför känslig för rationellt

Guiden Vandra fjällnära vill locka människor ut till de fjällnära skogarna i Jämtland och Härjedalen. Foto: Jennie Wadman.

Häng med Vandra fjällnära ut i naturen i Jämtland och Härjedalen  

Guiden Vandra fjällnära uppmärksammar den storslagna naturen i Jämtland-Härjedalens fjällnära skogar. På den uppdaterade hemsidan varvas information om den fjällnära skogen med vandringstips och guidade vandringar. Fokuset ligger på skog i alla dess former, folkbildning och att bara njuta av naturen; häng med ”Vandra fjällnära” ut!   Bakom projektet Vandra fjällnära står Jämtlands skogsgrupp som är en fristående del av Naturskyddsföreningen Jämtland-Härjedalen. Även medlemmar

FSC-certifierade Fiskarheden avverkade fjällnära gammelskog, lurar sina kunder

Det certifierade trävarubolaget Fiskarheden har nyligen avverkat en äldre fjällnära skog i Härjedalen. Årsringarna på stockarna vittnar om att skogen var omkring 200 år. I omgivningen finns bland annat den rödlistade tretåiga hackspetten (NT), rikligt med den rödlistade garnlaven (NT), den rödlistade spillkråkan (NT) samt tjäder, orre och lavskrika som alla är fridlysta enligt Artskyddsförordningen.  

Explosion av avverkningsanmälningar i Jämtland. Hur långt får det gå?

Medlemmar från Skydda Skogen och Jämtlands skogsgrupp i Naturskyddsföreningen har nyligen inventerat fjällnära skogar vid Ottsjö i Jämtland, där det är mängder av nya avverkningsanmälningar. Inventerarna fann fina gammelskogar med gamla granar draperade i garnlav. I skogarna häckar lavskrikor, järpe, tjädrar och tretåig hackspett. Om markägarna avverkar allt blir det nästan ingen fjällnära skog kvar

En hyllning till den fjällnära skogen

Guiden Vandra fjällnära syftar till att uppmärksamma den synnerligen storslagna natur som finns i Jämtland-Härjedalens fjällnära skogar. Skogar som är unika i ett europeisk sammanhang, både vad gäller storlek, grad av ursprunglighet och höga naturvärden. Skogar som har stora upplevelsevärden för oss människor, men tyvärr få besökare jämfört med andra natursköna områden. Det vill Jämtlands