Inslag om EU-beslut om skogen i SVT Rapport 3 juli 2021. Fotograf och redigerare: Rebecka Haglund.

Snart kommer EU att presentera sin nya skogsstrategi som kommer att påverka Sveriges och andra EU-länders skogspolitik. I Sverige råder delade meningar om hur skogspolitiken ska bedrivas.

– I nio av tio fall gör vi alla fel, vi expanderar in i områden som måste skyddas, vi väljer i regel den mest skadliga brukningsmetoden och 80 procent av biomassan som plockas ut ur ekosystemet skogen blir till klimatskadliga produkter, säger Lina Burnelius, projektledare och internationell koordinator, Skydda Skogen, i inslaget i SVT Rapport.

Lina fortsätter:

– Vi är positiva till EU:s föreslagna skogsstrategi. I den framgår bland annat att EU vill förbjuda just kalhyggen. Vi är dock mycket oroade över direktivet om förnybar energi (RED) vilken i sin nuvarande form klassar förbränning av skoglig biomassa som förnybar.

I inslaget i SVT Rapport intervjuas även LRF:s hållbarhetsexpert Jens Berggren och EU:s miljökommissionär Virginijus Sinkevičius.

– Vi har återbeskogat det här landet på ungefär 100 år. Hade man lärt sig det vi lärt oss under de senaste 100-150 åren hade man kunnat göra något riktigt viktigt och bra, säger Jens Berggren, hållbarhetsexpert på LRF.

Lina Burnelius poängterar:

– Notera att vi alltså inte har ”återbeskogat” Sverige utan att vi istället återplanterat träd i form av monokulturer – vilka alla kommer avverkas igen.”

Lina Burnelius avslutar inslaget:

– De sista riktiga skogarna står på spel. Om ekosystemet skog som tar 1000 år att forma klassas som förnybart kommer skogarna att gå förlorade.

Se inslaget i SVT Rapport här (spola fram till ca 08:56).