Markägare fick dispens för att avverka skog med fridlysta arter

Länsstyrelsen i Värmland gav en markägare dispens för att få avverka 7,9 hektar skog med de fridlysta arterna knärot och grön sköldmossa norr om Risviken, Årjängs kommun. Först drog markägaren tillbaka sin avverkningsanmälan efter att en inventering visade att det växte knärot i hela skogen. Men sen sökte markägaren dispens för att få avverka på

Den avverkningsanmälda sjön ligger vid sjön Onkijärvi i Övertorneå kommun. På bilden syns grillstugan och badbryggan på andra sidan vattnet, där ytterligare en grillplats finns. Foto: Marie Persson.

Skogsstyrelsen tillåter avverkning av gammelskog i Tornedalen 

Skogsstyrelsen ger grönt ljus för avverkning av en skog med både höga naturvärden och sociala värden söder om Övertorneå. Trots fynd av 20 naturvårdsarter planerar det PEFC-certifierade skogsbolaget Stenvalls Trä att utföra avverkningen. Den avverkningsanmälda skogen ligger vid sjön Onkijärvi 5 km söder om Övertorneå. Skogen är på 6,4 hektar och har aldrig tidigare kalavverkats.

Norra Skog kör över Maskaure sameby vid samråd

PEFC-certifierade skogsägarföreningen Norra Skog får endast en mindre avvikelse för svåra markskador vid en avverkning i Maskaure sameby i Arjeplogs kommun under sommaren 2020. Nu planerar bolaget att göra fyra nya avverkningar på sammanlagt ca 80 ha inom samebys renbetesmarker. ”Vi kan bara varna alla skogsägare för Norra Skog”, skriver representanter från Maskaure sameby och

Norra Skog, PEFC-certifiering och Intertek

Norra Skog avverkade skyddsvärd skog och orsakade grova markskador på Uvksåjvve i Maskaure sameby i Arjeplogs kommun förra sommaren trots att samebyn hade fått löfte om att avverkningen skulle ske vintertid. Den ideella naturvårdaren Björn Mildh och Leif Lundberg från Maskaure sameby undrar om PEFC-certifieraren Interteks sekretess i ärendet syftar till att skydda Norra Skog? Läs hela