Vy över delar av det planerade ekoparksområdet i den södra delen av Karatj-Råvvåive. Foto: Mose Agestam.

Skydda Skogen har lämnat ett yttrande till myndigheterna angående den pågående utredningen om att göra en ekopark i den södra delen av Karatj-Råvvåive i Jokkmokks kommun.

I yttrandet beskriver föreningen sin syn på varför en ekopark inte är ett tillräckligt skydd för ett område med så pass höga naturvärden som Karatj-Råvvåive.

– Det handlar både om landskapsvärden, som förstörs om delar av området fragmenteras genom skogsbruk, att värna de habitat för hotade arter som finns i området liksom att värna renskötselns intressen, säger Daniel Rutschman från Skydda Skogen.

Skydda Skogen listar i yttrandet elva punkter med argument för varför Karatj-Råvvåive behöver ett permanent och formellt skydd, som går utöver vad en ekopark kan ge. Delar av Karatj-Råvvåive identifierades som skyddsvärt redan på 1990-talet av Steget Före, och Länsstyrelsen har sedan länge haft reservatsplaner för området. Föreningen Skydda Skogen började sitt arbete med Karatj-Råvvåive 2008, och har organiserat och genomfört inventeringsläger i området sedan dess med syfte att skydda området från exploatering.

Under hösten 2018 nådde myndigheter och markägare en överenskommelse som innebär att en stor del av Karatj-Råvvåive skyddas i de två reservaten Karatj-Råvvåive och Iekelvare. Den södra delen av Karatj-Råvvåive lämnades dock utanför uppgörelsen, och det framkom att markägaren önskade göra en ekopark av ett flera tusen hektar stort område vid Karatjsjöns norra strand.

– Vi vill se ett skydd av helheten Karatj-Råvvåive. I södra Karatj-Råvvåive finns hem för många hotade arter. Här är den skogliga kontinuiteten nästintill obruten sedan istiden. Om vi jämför det som finns idag – helheten med dessa ekosystem som i samspel, konflikt och kontinuerlig process växt till den mångfald de är idag, och jämför med vad ett antal års skogsbruk i delar av området skulle ge – vad är mest värt? säger Linda Ellegaard Nordström från Skydda Skogen.

Se filmen om Karatj-Råvvåive här.

Skriv under vår namninsamling för att skydda helheten Karatj-Råvvåive här.

Ladda ner yttrandet här.

Kontakt

Linda Ellegaard Nordström, linda.ellegaard.nordstrom@gmail.com, 070-2541148

Daniel Rutschman, danielrutschman@gmail.com, 076-1128826