Historisk delseger hösten 2018 när halva Karatj-Råvvåive skyddas, foto: Mose Agestam

Trots att Skydda Skogen är en liten förening har flera medlemmar varit aktiva under året. Här är ett axplock på vad föreningen har gjort 2018.

Januari 2018 började med att Skydda Skogen ordnade ett fullsatt seminarie i Stockholm om Klimatet och skogen. Flera skogskunniga i Skydda Skogen höll föredrag- Amanda Tas, Sebastian Kirppu, Elin Götmark och Stig Olof Holm. Viktor Säfve var moderator och Kristina Bäck var initiativtagare till seminariet. Det hela var ett samarbete med Naturskyddsföreningen.

Debatt om Centerns falska engagemang

David van der Spoel, talesperson för Skydda Skogen, skriver en replik på en debattartikel i SvD med rubriken ”Centerns engagemang för skogen klingar falskt”. Istället för att ta forskningen på allvar och åtgärda miljö- och klimatproblemen, tar Fredrick Federley skogsindustrins part. Men den som förnekar forskningens resultat får i slutändan stå i skamvrån, skriver David i sin replik. 

Ore Skogsrike, avverkningsanmäld tallnaturskog. Foto: Sebastian Kirppu

Ore Skogsrikes naturskogar måste skyddas

I början av januari var medlemmar från Skydda Skogen på plats i Ore Skogsrike i Dalarna för att bevaka de av Sveaskog avverkningshotade naturskogarna. Flera miljöorganisationer förutom Skydda Skogen har engagerat sig- Greenpeace, Fältbiologerna och Naturskyddsföreningen och krävt att Ore Skogsrike ska få ett formellt skydd. I ett tält har ideella aktivister bott under det första halvåret av 2018 och avbytt varandra för att hålla koll på att inte skogarna avverkas. I en film från Greenpeace säger Linda Spjut från Skydda Skogen om den hotade skogen vid Brännvinsberget:

– Sveaskog borde gå i spetsen för näringen och uppfylla miljömålen som vi har. Det är skandalöst att de vill plocka ned en sådan här skog. Om svenska folket får veta vad som händer med deras skog så tror jag att vi kommer att få fler här ute.

Läs mer: Sveaskogs stora avverkningar berör; Enad miljörörelse till kamp för att skydda Ore Skogsrike i Dalarna

Kampen för Ore Skogsrike fortsätter 

I början av februari skickas ett öppet brev till närings- och innovationsminister Mikael Damberg och miljöminister Karolina Skog med krav om avverkningsstopp i Ore Skogsrike. Det var ett initiativ från bl a Skydda Skogen där 22 miljöorganisationer skrev under brevet.

– Att slutavverka dessa biologiskt viktiga skogar och omvandla dem till trädodlingar skulle medföra irreversibla förluster av biologisk mångfald i Ore Skogsrike, står att läsa i brevet.

Men trots 22 organisationers protester så avverkades delar av skogarna i Ore Skogsrike längre fram under året. Kampen om dessa skogar pågår fortfarande men Sveaskog och länsstyrelsen håller nu miljöorganisationerna utanför när de har möten om skogarnas framtid.

Skogen i Dikanäs, foto: Jon Andersson

Rapport: Skogsstyrelsen bryter mot skogsvårdslagen

Inventeringsrapporten ”Forestry at the edge” kom ut i början av året där Skydda Skogens styrelsemedlem Jon Andersson har varit drivande. Rapporten bygger på inventeringar gjorda 2017 i Dikanäs i Vilhelmina kommun och visar att Skogsstyrelsen sannolikt bryter mot Skogsvårdslagen. Skarp kritik riktas mot Skogsstyrelsen och regeringen som tillåter skogsbruk i delar av Europas mest värdefulla naturarv. Läs mer här: Stort vildmarksområde hotat av skogsavverkning – ny rapport visar att Skogsstyrelsen tummar på regelverket. 

Avverkning i Yxsjöskogen

I februari försökte Skydda Skogen stoppa skogsbolaget Södra från att avverka Yxsjöskogen, öster om Göteborg. I skogen fanns skyddade och fridlysta arter som ex tjäder, nötkråka, bivråk, spillkråka och orkidéerna knärot och spindelblomster. Skydda Skogen med den drivande styrelsemedlemmen Michael Nilsson, Göteborgs Ornitologiska förening och Naturskyddsföreningen i Härryda begärde att länsstyrelsen skulle utreda om artskyddsdispens krävdes. Men skogsmaskinerna kördes in i skogen och började avverka innan ärendet var avslutat.

Skydda Skogen var med i Klimatriksdagen

I mars engagerar sig Skydda Skogen i Klimatriksdagen och Kristina Bäck är med på mötena i utskottet skog, mark och vatten. Medlemmar i Skydda Skogen skriver motioner i Klimatriksdagen bland annat om att skydda kollagret i de svenska skogarna och om att klimatsäkra skogen genom att främja blandskog och lövträd. En av dessa blir en vinnande motion som skickas vidare till Riksdagen.

Under själva Klimatriksdagen i maj var Amanda Tas, Sebastian Kirppu och Stig-Olof Holm på plats och höll varsitt föredrag.

I slutet av mars hölls Skydda Skogens Årsmöte detta år i Benarby utanför Göteborg, det hela var ordnat av Linda Spjut och Michael Nilsson. Det var en intensiv helg med bland annat många diskussioner, planering av kommande aktiviteter och en utflykt till den närbelägna Yxsjöskogen som delvis har avverkats och är fortfarande hotad. Michael Nilsson är mycket engagerad där sedan flera år och ledde exkursionen. Den erfarna Elin Götmark var ordförande på själva årsmötet.  

Öppet brev: ”Vi kräver att Sveaskog visar sina naturvärdesbedömningar!”

I maj skickades ett öppet brev till näringsminister Mikael Damberg med kopia till miljöminister Karolina Skog, på initiativ av Skydda Skogen. Brevet kräver att Sveaskog ska redovisa sina naturvärdesbedömningar öppet. Brevet är skrivet av Björn Mildh, skogsengagerad sedan många år i Naturskyddsföreningen och signerat av personer från organisationerna Jordens Vänner, Naturskyddsföreningen, Birdlife Sweden, Skydda Skogen, Skiftet och End Ecocide Sverige. 

Manifestation för biologisk mångfald. Foto: Anton Björkman

Skydda Skogen var mycket aktiva i maj

Medlemmar i föreningen medverkade i Klimatriksdagen i Stockholm och deltog även med banderoll på en Klimatdemonstration samma helg. Den 22:a maj ordnar Skydda Skogen en Manifestation i Stockholm på Biologiska Mångfaldens Dag, ett initiativ av Kristina Bäck, Amanda Tas och Birgitta Tulin. Även på Gotland var Skydda Skogen medlemmar engagerade i den Biologiska Mångfaldens Dag, där Elsa-Britt Calmius var initiativtagare.

Flera debattartiklar i maj och juni

Amanda Tas i Skydda Skogen skrev i maj en debattartikel i ETC om att halva jorden måste skyddas. Något som flera medlemmar i Skydda Skogen sympatiserar med. 

Amanda Tas och Kristina Bäck skrev en debattartikel i Alltinget: Att skydda natur är en vinst för klimatet ”Ökad avverkning och biobränslen kommer inte att rädda klimatet som skogsindustrin och politiker ofta påstår. Det enda som hjälper är att minska vår konsumtion och därmed skövlingen av vår natur”.

Rebecka le Moine, f.d. styrelseledamot i Skydda Skogen och riksdagskandidat (mp), och Carl Schlyter, riksdagsledamot (mp) skriver en debattartikel i ETC: Låt Sveaskog slippa vinstkrav 

I Aftonbladet skriver debattörerna Greenpeace, Skydda Skogen, Klimataktion, Jordens Vänner, End Ecocide Sweden och PUSH Sverige: Det finns väldigt lite gammelskog kvar i landet – låt den vara! Viktor Säfve och Stig-Olof Holm skriver under.

I DN: ”Svenskt skogsbruk är värre än skogsskövlande länders”. Skriver Naturfotograferna, tillsammans med Naturskyddsföreningen, BirdLife Sverige och Skydda Skogen, att det krävs en förändring av det svenska skogsbruket 

Vykortskampanj om Ojnareskogen och Bästeträsk

I slutet av juni skickar Skydda Skogen vykort till ledamöterna i Sveriges Riksdag angående Ojnareskogen och Bästeträsk på norra Gotland. Ett initiativ av Nils-Erik Norrby, medlem i Skydda Skogen på Gotland. Vykortskampanjen uppmanade riksdagsledamöterna att fortsätta det arbete som inletts för att skydda Ojnareskogen och Bästeträsk som nationalpark. 

Nationella Skogsprogrammet inte hållbart

Amanda Tas, styrelsemedlem och David van der Spoel, talesperson i Skydda Skogen uttalar sig om det Nationella Skogsprogrammet i ett pressmeddelande som publiceras som en artikel på Natursidan.se. Skydda Skogen menar att det är en ekvation som inte går ihop.

Skydda Skogen deltog på Pridefestivalen

Precis som i 2017 deltog Skydda Skogen i Pridefestivalen i Stockholm i juli och gick med en banderoll in Pridetåget, Linda Spjut var initiativtagare för detta. 

Forskningsresan var i Jämtland, foto: Linda Spjut

Forskningsresan gick till Jämtland

Sista veckan i juli ordnade Linda Spjut och Helena Björnström Forskningsresan som i år gick till Frostviken i Strömsunds kommun, Jämtland.  Under veckan undersökte ett femtiotal personer från hela landet skogsmiljöer med höga naturvärden i Jämtland. Skogsområdena saknar skydd och riskerar därför att avverkas, läs artikeln om Forskningsresan här

I juli hölls även en mindre inventeringsresa i södra Sverige med ca 15 deltagare, initierat av Elin Götmark. Det hela var ett samarbete mellan Skydda Skogen och Oskarshamnsbygdens fågelklubb med bland annat Jan BrenanderInventeringar utfördes i tre skogsområden som saknar formellt skydd i östra Småland i Kalmar län; vid Försjön i Mönsterås kommun, Slätmo i Oskarshamns kommun och i Junnarp, Hultsfreds kommun. Resultaten överlämnades till Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Kalmar län. Länsstyrelsen har beslutat avsätta medel för fortsatta inventeringar vid Försjön och Slätmo.

Skydda Skogen var fortsatt aktiva i media under sommaren

Stig Olof Holm, talesperson i föreningen, skriver en debattartikel i Västerbottens Kuriren om att skogsbruket är en viktig orsak till att miljömål inte nås och att ett tillägg bör göras i skogsvårdslagen. 

Thomas Tidholm och Viktor Säfve skriver en slutreplik på en debatt i NWT: Rovdriftens tid är ute.

Skydda Skogen anser att lika krav ska ställas på nyckelbiotoper i hela Sverige. Margareta Ihse, senior rådgivare för Skydda Skogen uttalar sig. ”Det är uppenbart att Skogsstyrelsen inte vill verka för att skogar med höga naturvärden ska skyddas”, säger hon. Läs artikeln på Natursidan.se

I en debattartikel undertecknad av många miljöorganisationer kräver organisationerna att regeringen ingriper i Ore Skogsrike. Regeringen bör med tydliga riktlinjer till Sveaskog se till att samtliga skogar med höga naturvärden undantas från avverkning och avsätts långsiktigt, skriver de.

Sebastian Kirppu och Viktor Säfve skriver i en annan debattartikel i Hela Hälsingland att det är dags för riksdag och skogsnäring att ta klimatfrågan på allvar.

Skydda Skogen deltog i klimatdemonstrationen. Foto: Amanda Tas

Skydda Skogen deltog i Klimatmarsch

Den 8 september, dagen före valet, deltog Skydda Skogen med banderoll i klimatmanifestationen People´s Climate March i Stockholm. Ett flertal föreningar, organisationer och individer samlades vid Rålambshovsparken och totalt marscherade ca 3 500 personer därifrån till Mynttorget. Läs om det här.

I september, oktober och november är föreningen fortsatt aktiv i media med debattartiklar och skriver yttrande och remisser. 

Skydda Skogen vann domstolsprövning i Kammarrätten

Under hösten vann Skydda Skogen en domstolsprövning i Kammarrätten i Göteborg. Kammarrätten kom fram till att Skogsstyrelsens ”vägledningar”, i samband med skogsavverkningar är beslut som får överklagas. Tidigare har både Skogsstyrelsen och domstolar hävdat att vägledningarna ej får överklagas.  Domen innebär att det nu blir betydligt större möjligheter till insyn och till juridiska prövningar av Skogsstyrelsens verksamhet. Michael Nilsson och Elin Götmark har drivit det här. Läs mer här.

Fortsatt debatt om Ore Skogsrike

I Dalarnas Tidningar fortsätter debatten om Ore Skogsrike med en replik från miljöorganisationerna till Anders Almäng, resultatområdeschef på Sveaskog: Upp till bevis Sveaskog – skogarna i Ore Skogsrike måste skyddas i sin helhet!

I en dokumentär som gick på tysk TV visas det ohållbara svenska skogsbruket och det som sker i Ore Skogsrike upp. Skogsbiologen Sebastian Kirppu från Skydda Skogen och Margareta Wikström från Naturskyddsföreningen är med i filmen liksom Lina Burnelius från Greenpeace medverkar. Filmen är på tyska och alla intervjuer är dubbade men berättelsen och bilderna talar för sig själva. Se filmen här.

Skydda Skogen fortsätter kampen mot bioekonomi

Skydda Skogen fortsätter kampen mot utökningen av bioekonomi i världen.  Under hösten skrev föreningen under ett öppet brev som gick till 20 regeringar, internationella myndigheter och till privata aktörer och kräver att de slutar stödja bioekonomin. 

Över 120 miljöorganisationer från hela världen har gått samman för att gemensamt protestera mot användningen av biobränslen från skog. Organisationerna menar att biobränslen är en villfarelse som inte löser klimatproblemet. Satsningen bör istället vara på skydd och restaurering av skog. I Sverige har Skydda Skogen skrivit under protestbrevet, läs pressmeddelandet här.

Yttrande mot Cementas utökade täktverksamhet

Nils Erik-Norrby i Skydda Skogen skriver ett yttrande om Cementa AB:s ansökan till Mark- och miljödomstolen om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utökad täktverksamhet vid Slite, Gotlands kommun, Gotland län.

Hotad skog i Tjittjer. foto: Björn Mildh

Skydda Skogen skickar brev till Sveaskog

I november skickar Skydda Skogen brev till Sveaskog med krav om att bolaget genast drar tillbaka avverkningsanmälan på en naturskog vid Tjittjer i Arvidsjaur kommun. Föreningen stödjer Björn Mildh från Naturskyddsföreningen i Norrbotten som har skrivit brev till Sveaskog och krävt att de sparar skogen. Läs om det här.

Karatj-Råvvåive, foto: Frédéric Forsmark

Historisk delseger när halva Karatj-Råvvåive skyddas

Skydda Skogen har länge kämpat för att skydda det enorma skogsområdet Karatj-Råvvåive i Jokkmokks kommun. Under hösten kom det glädjande beskedet att en överenskommelse mellan markägaren och myndigheter nåts där norra halvan av området skyddas. Kampen fortsätter för att få även den andra halvan av skogsområdet skyddad. Linda Ellegaard Nordström och Daniel Rutschman från Skydda Skogen är några av dem som har kämpat för det här i flera år.

Intervju i Ekot och debattartiklar

David van der Spoel, talesperson för Skydda Skogen intervjuas i Ekot på P1 om en ny rapport som tar upp åtgärder som kan öka skogstillväxten på produktiv skogsmark. De flesta av de åtgärder som tas upp är tyvärr sådana som inte främjar den biologiska mångfalden, klimatet eller skogens hotade arter. 

En del av gammelskogen på Ryssberget ska bort. Foto: Kristina Bäck

I artiklar på webbsidan uppmärksammar Kristina Bäck i Skydda Skogen några tätortsnära skogar som hotas och besöker dessa. Ryssberget i Nacka, skogen kring Sandakällan i Nacka och Tyresta naturreservat invid nationalparken, där det är tillåtet att bedriva produktionsinriktat skogsbruk. Under hösten har det gallrats och körts med maskiner i reservatet, trots tjäderspelplatser.

I en debattartikel i Aftonbladet skriver flera miljöorganisationer att makthavarna är olycksbådande tysta trots att vi närmar oss en ekologisk katastrof. David van der Spoel skriver under för Skydda Skogen. Författarna tar fram exempel på natur som kan bevaras och återskapas för att begränsa klimatkrisen och massutrotningen av arter.

Stoppa den ökande flygtrafiken!

Kristina Bäck skriver för Skydda Skogen till klimatminister Isabella Lövin och infrastrukturminister Tomas Eneroth gällande en omröstning om CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation). Sveriges ministrar måste aktivt se till att EU tar fullt ansvar för en snabb minskning av utsläppen och inte tillåta CORSIA som leder till ökad användning av palmolja i flygbränslet och enorm avskogning i världen. 

Skydda Skogen har även undertecknat  uppropet ”Stay Grounded, på initiativ av Amanda Tas– 13 Steps for a Just Transport System and for Rapidly Reducing Aviation” som är ett ställningstagande om att snabbt minska flygtransporterna i världen. Cirka 130 internationella organisationer skrev under och står för de 13 stegen som ska leda vägen mot en värld med minskad flygtrafik. 

Skydda Skogen agerar mot biobränsle

”Det är bara skogen som kan rädda den svenska energiomställningen”, skriver Danske Bank. Föreningen Skydda Skogen är mycket kritisk: Storskaligt uttag av biobränslen från skogen är ett hot mot både klimat och biologisk mångfald, säger David van der Spoel.

Yttrande om vägledning, barkborre och brev till skogsbolag

Skydda Skogen har lämnat synpunkter på Skogsstyrelsens remiss på vägledningen ”Regler och rekommendationer för skogsbränsleuttag och kompensationsåtgärder”  och är skeptiska mot ett ökat uttag av biobränslen som ger ökade koldioxidutsläpp samt återföring av aska och gödsling som påverkar skogsmarken och utarmar den biologiska mångfalden. 

Skydda Skogen yttrar sig om Skogsstyrelsens förslag på ändrade föreskrifter till 29 § skogsvårdslagen om bekämpning av insektshärjning i skog. Skogsbruket gynnar granbarkborren, menar föreningen eftersom den trivs i plantager med bara gran. En naturskog innehåller ofta olika trädslag i olika åldrar och storlekar vilket gör att färre av träden blir angripna av granbarkborre. 

Hällsnäs gammelskog. Foto: Michael Nilsson

Avverka inte Hällsnäs gammelskog!

Elin Götmark och Michael Nilsson i Skydda Skogen samt Naturskyddsföreningen i Härryda och Göteborgs Ornitologiska förening uppmanar i ett brev Stora Enso och Sydved att inte avverka Hällsnäs gammelskog i Härryda kommun. En avverkning skulle riskera förstöra en mycket värdefull naturmiljö med en rik biologisk mångfald och förekomst av många hotade och missgynnade skogsarter.

Skydda Skogen stödjer Klimatstrejken

Under hösten har Skydda Skogen gett sitt stöd till #Fridaysforfuture, skolstrejken för klimatet initierad av 15-åriga Greta Thunberg och hennes kamrater. De fortsätter att klimatstrejka utanför riksdagen varje fredag tills Sveriges koldioxidutsläpp är i linje med Parisavtalet. Medlemmar från Skydda Skogen, bland annat Kristina Bäck, Birgitta Tulin, Rebecka LeMoine och Amanda Tas har varit på plats vid riksdagshuset för att visa sitt stöd.

Protester mot nedskärningarna i naturvårdsbudgeten

I december var Skydda Skogen med på demonstrationer mot nedskärningen av budgeten, vilket bland annat kommer att drabba skydd av skog. Tal hölls av Kristina Bäck i Stockholm, av Elin Götmark i Göteborg, av Stig-Olof Holm i Umeå och av Janolof Hermansson i Borlänge. Viktor Säfve med familj var med och demonstrerade med banderoll i Örebro. Även debattartiklar och insändare i ämnet har publicerats, bl a av Robert Svensson i DN.

Fjällnära skog vid sjön Messlingen, foto: Håkan Thenander

Naturreservat ska bildas vid sjön Messlingen, fin julklapp i slutet av året

Nyheten om att det blir ett naturreservat vid Messlingen är en glädjande nyhet som kom som en julklapp i slutet av året. En fjällnära skog som många har kämpat för sedan flera år och där Forskningsresan var och inventerade för några år sedan. Håkan Thenander, medlem i Naturskyddsföreningen och Skydda Skogen har varit drivande för att få skogen skyddad sedan 2013. 

Av Kristina Bäck