Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

EU:s nya bioenergidirektiv förvärrar klimatkris och artutrotning

EU kommer att fortsätta tillåta att EU:s länder eldar upp träd som biobränsle för att uppfylla förnybara mål. Detta enligt det beslut som EU tog förra veckan gällande direktivet om förnybar energi (RED III). Beslutet kommer att påverka de sista skogarna med höga naturvärden negativt och ge ökade koldioxidutsläpp. Det är långt från vad som krävs för att hejda klimatkris och artutrotning. Skydda Skogen liksom flera internationella miljöorganisationer som Birdlife, WWF och Fern, är starkt kritiska.

Björkar som avverkats i Sjöbovikens naturreservat, Småland. Även hålträd i virkeshögarna. Foto: Privat

Förra veckan kom EU-parlamentet, EU-kommissionen och EU-rådet överens om ett nytt direktiv om förnybar energi, REDIII.   Bland annat blev det inget tak för hur mycket trädstammar som får avverkas för att sedan eldas upp som förnybar energi. ”Gamla skogar” är förbjudna att elda upp som bioenergi, enligt direktivet men det upp till medlemsländerna själva att bestämma vad som menas med ”gamla skogar”. 

Direktivet förstör skogsekosystem och förvärrar klimatkrisen

Skydda Skogen anser att direktivet kommer att förstöra skogsekosystem, förvärra klimatkrisen och försvåra de nationella målen för kolsänkor, dvs att koldioxid ska bindas. Skogsindustrierna välkomnar däremot överenskommelsen och uttryckte tillsammans med Centerpartiet lättnad i en DN artikel. Lina Burnelius från Skydda Skogen kommenterar i DN:

Skogarna är vår bästa vän när det gäller att absorbera koldioxid. Dagens beslut kommer att fortsätta förvärra krisen för klimatet och för den biologiska mångfalden och aktivt undergräva EU:s klimatambitioner.

Sverige driver på förstörelsen

EU-parlamentet ville begränsa förbränning av toppar och grenar (GROT) för energiproduktion. Men ministerrådet under Sveriges ordförandeskap motsatte sig detta och vann. Det kommer alltså fortsatt betraktas som hållbart att elda toppar och grenar från skogen, trots att förbränningen ger stora koldioxidutsläpp.

Biomassaindustrin får ett frikort

Direktivet undergräver EU:s klimatambitioner på skattebetalarnas bekostnad. Detta eftersom biomassaindustrin får ett frikort på systemet för handel med utsläppsrätter (ETS). De kan alltså fortsätta släppa ut miljontals ton kol i atmosfären som lagrats i skogens kolsänkor utan att ens behöva betala något. Lina Burnelius säger:

Ännu fler skogar kommer gå förlorade till fördel för miljö- och klimatskadliga återplanteringar av träd, medan vi även subventionerar klimatskadlig energi- och bränsleförbränning. Om fler skogar istället får stå kvar och utgöra en fungerade kolsänka är de vår bästa vänner för att motverka klimatförändringarna. Nu kommer direktivet i stället att fortsätta belöna bolag som bränner träd och delar av träden och på så sätt motverka unionens egna klimatmål. Det bör vara självklart för alla att vi inte kan förbränna oss ur en upphettningskris, det hela vore enkelt om ett bränslebyte räckte, men det är en falsk invaggning. Vi borde fylla ett förnybarhetsdirektiv med verkligt förnybara källor som våg-, sol- och vind.

Läs fler artiklar om klimat och skog:

80 organisationer kräver att EU avvisar klimatkompensation

Källor: DN, FERN, Natursidan