Inga tätortsnära områden får vara ifred i Oskarshamns kommun. Den skogsansvarige i kommunen gallrar hårt, avverkar friska träd, hugger ned buskar och tar bort död ved. Nu har kommunens skogsansvariga tjänstepersoner polisanmälts eftersom de har huggit ned stora gamla granar längs med Döderhultsbäcken mitt under havsöringens lekperiod. Men kommunen anser att de har gjort rätt.

Kommunen avverkade friska jättegranar vid Döderhultsbäcken och förstörde därmed habitatet för havsöring samt bröt mot FSC-certifierngen eftersom det är naturvrädesträd. Foto: Jan Brenander

Skogsgruppen i Oskarshamnsbygdens Fågelklubb säger att kommunen utarmar den biologiska mångfalden i Oskarshamns kommun. Detta trots att de är både FSC- och PEFC certifierade. Jan Brenander i skogsgruppen kommenterar:

-Att plocka bort buskar, såga ned döda björkar och göra högstubbar av barrträd i tätortsområden är som en sjukdom som kommer från storskogsbruket. Döda träd plockar sen kommunen ut som försäljning som ved, exempelvis från en gallring i Kristineberg som de utförde för någon månad sedan.

100-åriga granar togs ned längs med bäck

Nyligen har Oskarshamns kommuns skogsansvarige tagit ned över 100-åriga granar intill Döderhultsbäcken, enligt en artikel i Oskarshamns Tidningen.  Något som Skogsgruppen i Oskarshamnsbygdens Fågelklubb är mycket kritiska till. Gunnar Westling, ordförande i Klimatgruppen i Oskarshamn, polisanmälde detta och anser att trädfällningen var helt omotiverad. Föreningen Havsöringens ynglingar är också mycket kritiska till att kommunen fällde träden mitt under havsöringens lekperiod.

Tavlan som sitter precis innan de avverkade granarna. Den visar hur viktiga vattendrag är och skuggningen för fisk. Man har nyligen restaurerat Döderhultsbäcken just för havsöringens skull och så hugger kommunens skogsansvarige ned träden vid bäcken. Foto: J Brenander 

Fiskarnas rom krossades

– Fiskarnas rom krossades av stövlar, grenar och stockar, säger Mathias Sabel i föreningen Havsöringens ynglingar till Oskarshamns Tidningen. Han säger att det verkligen känns som att de under alla år pratat inför döva öron när de försökt kommunicera med kommunen. ”De kör sitt race och struntar fullständigt i de lagar och regler som finns”.

Anledningen till att fisken trivts är att den aktuella delen av Döderhutsbäcken varit beskuggad av träden. Mathias Sabel säger i artikeln att sträckan där de avverkat är Kalmar läns näst bästa habitat för lekande havsöring. Elfisket som Havsöringarnas ynglingar har genomfört visar att bäcken hållit ett häpnadsväckande stort antal ynglingar varje år.

Här syns det tydligt att träden inte var i dåligt skick, de var friska ända in i märgen. Trots FSC-certifiering högg kommunen ned naturvärdesträd. Foto: Jan Brenander

”Träden i dåligt skick”

Tjänstemän på tekniska kontoret i Oskarshamns kommun menar att träden var i dåligt skick och att de behövde tas ned. De medger också att de skulle tagit upp en dialog med Havsöringens ynglingar innan trädfällningen men att det inte blev gjort. Men enligt Gunnar Westling som gjort polisanmälan så var träden i gott skick när tekniska kontoret tog ned dem. Han säger att han är ganska säker på att kommunen tog ned träden för att boende i området upplevde att de skuggade för mycket. Avverkningarna i kommunen överlag har blivit aggressivare, säger han. Det gäller framförallt på Sveaskogs marker men även i kommunens skogar. Nu har kommunen dessutom tagit ned träd i tätortsområden som borde fått stå kvar.

Källor: Barometern

Läs även: En tredjedel av vatten i skogen saknar kantzoner efter avverkning

https://www.barometern.se/oskarshamn/mer-kritik-mot-tradfallning-oringens-romkorn-forstordes-c148c915/