Strax innan jull skickade Skydda Skogen ett brev till den nytillträdde miljöministern, Annika Strandhäll (S). Brevet handlade om att Sverige behöver en ny skogs- och energi politik. Glädjande nog håller ministern med oss vad gäller bioenergi. In en intervju i Dagens ETC säger Strandhäll:

Vi kommer att ha ett mycket större behov av el framöver, så det är kanske inte det mest naturliga och smarta att satsa på biobränslen och biodrivmedel, utan vi behöver andra förnybara energislag och lägga betydligt mer av kraften där. Med tanke på det är inte biobränslen framtiden eller en lösning långsiktigt.

Det är ett stort framsteg att en minister i den socialdemokratiska regeringen ser igenom propagandan från näringslivet. Nu väntar vi spänt på hur politiken kommer förändras efter det.

Johan Ehrenberg kallar Strandhälls uttalande till och med för en ”politisk bomb” i en ledare i Dagens ETC. En bomb som vi hoppas kommer att detoneras snart.

Läs gärna mer om klimatet och skogen på vår speciella hemsida i ämnet.

Annika Strandhäll, klimat- och miljöminister, Miljödepartementet. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet