Skogsbrukets skador på samhället

Föreningen har skrivit ett remissvar på en rapport ”Skogsbruk och skador på samhällsfunktioner” i samband med klimatförändringarna. Rapporten har sammanställts av Skogsstyrelsen, Trafikverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Statens geotekniska institut. Rapporten är väldigt trevande i att den främsta rekommendation är att ”skapa drivkraft till förändrat beteende” hos skogsägare. Föreningen påpekar att detta historiskt

Ny broschyr om skog och klimat: Skydda naturskogar och bruka resten av skogen hyggesfritt

Tallnaturskog i Gällivare kommun. Skydda naturskogar och bruka resten av skogen med kalhyggesfria och naturnära skogsbruksmetoder – det är det som krävs för att minska skogsbrukets påverkan på klimatet och den biologiska mångfalden. Skogen och klimatet är i kris, står det i Skydda Skogens nya broschyr om skog och klimat. Globalt minskar och utrotas arter i

Danske Bank förespråkar biobränsle från skogen- inte alls hållbart, menar Skydda Skogen

Tretåig hackspett, en art som finns i oskyddad naturskog i  bl a Jämtland. By Armandas Naudžius – Flickr, CC BY 2.0,  ”Det är bara skogen som kan rädda den svenska energiomställningen”, skriver Danske Bank. Föreningen Skydda Skogen är mycket kritisk: Storskaligt uttag av biobränslen från skogen är ett hot mot både klimat och biologisk mångfald.

Davids kupp mot vindkraftföretaget

På undervåningen presenterade Nordisk Vindkraft sina reviderade planer på länets största vindkraftpark i området mellan Laxå och Åtorp. Då passade David Tverling från Naturskydsföreningen på att göra en kupp. Han bjöd in alla till övervåningen för att ge en annan bild av område som han vill ska förbli orörd natur. – Jag tycker inte vindkraftföretaget

Stig 029 kopia -175

SR: Mykorrhiza lagrar stora mängder kol

Foto: Stig Björk Forskare: Bevara gammelskogarna så att koldioxid inte läcker ut i atmosfären ”Hur mycket koldioxid som släpps ut från marken påverkas i hög grad av den så kallade mykorrhiza som finns det översta jordlagret, något som skiljer sig mycket mellan olika delar av jordklotet.
 
På nordliga breddgrader som här i Sverige innebär mykorrhizan att