Miljöminister Strandhäll: Biobränslen är inte en lösning

Strax innan jull skickade Skydda Skogen ett brev till den nytillträdde miljöministern, Annika Strandhäll (S). Brevet handlade om att Sverige behöver en ny skogs- och energi politik. Glädjande nog håller ministern med oss vad gäller bioenergi. In en intervju i Dagens ETC säger Strandhäll: Vi kommer att ha ett mycket större behov av el framöver,

Skogsbrukets skador på samhället

Föreningen har skrivit ett remissvar på en rapport ”Skogsbruk och skador på samhällsfunktioner” i samband med klimatförändringarna. Rapporten har sammanställts av Skogsstyrelsen, Trafikverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Statens geotekniska institut. Rapporten är väldigt trevande i att den främsta rekommendation är att ”skapa drivkraft till förändrat beteende” hos skogsägare. Föreningen påpekar att detta historiskt

Ny broschyr om skog och klimat: Skydda naturskogar och bruka resten av skogen hyggesfritt

Tallnaturskog i Gällivare kommun. Skydda naturskogar och bruka resten av skogen med kalhyggesfria och naturnära skogsbruksmetoder – det är det som krävs för att minska skogsbrukets påverkan på klimatet och den biologiska mångfalden. Skogen och klimatet är i kris, står det i Skydda Skogens nya broschyr om skog och klimat. Globalt minskar och utrotas arter i

Danske Bank förespråkar biobränsle från skogen- inte alls hållbart, menar Skydda Skogen

Tretåig hackspett, en art som finns i oskyddad naturskog i  bl a Jämtland. By Armandas Naudžius – Flickr, CC BY 2.0,  ”Det är bara skogen som kan rädda den svenska energiomställningen”, skriver Danske Bank. Föreningen Skydda Skogen är mycket kritisk: Storskaligt uttag av biobränslen från skogen är ett hot mot både klimat och biologisk mångfald.