Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Öppet brev: Skogsstyrelsen motverkar skydd av biologisk mångfald

Naturskogen i Lill-Skarja i Maskaure samebys renbetesmarker i Arjeplogs kommun är inte bara hänglavsrik utan där finns även rikligt med grova och gamla lågor som är livsrum för många rödlistade arter.  Foto: Björn Mildh

Skogsstyrelsen gör sitt bästa för att med olika beslut motverka det skydd mot avverkning som nyckelbiotoperna gett den biologisk mångfalden”, skriver den ideella naturvårdaren Björn Mild i ett öppet brev till Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist. Under Sundqvists tid som generaldirektör för myndigheten har naturvården nedmonterats och Björn Mildh efterlyser besinning.

Läs Björn Mildhs öppna brev till Skogsstyrelsens generaldirektör i sin helhet här:

Bäste Herman,

Den 8.1.2020 skrev jag ett öppet brev till dig om Skogsstyrelsens handläggning av nyckelbiotoper. Avslutade brevet med frågan: ”Vad blir Skogsstyrelsens nästa taktiska drag?” Något svar kom inte.

Låt oss därför rekapitulera historiken om nyckelbiotoper och de förändringar som du som Skogsstyrelsens generaldirektör har bidragit med.

År 1990 lanserade Skogsstyrelsen nyckelbiotopsbegreppet.

”Nyckelbiotoper representerar en betydande del av mångfalden i den svenska skogen. Kunskapen om var nyckelbiotoperna finns i landskapet är nödvändig för att kunna uppnå samhällets mål att bevara den biologiska mångfalden”.

Nu gör samma Skogsstyrelsen sitt bästa för att med olika beslut motverka det skydd mot avverkning som nyckelbiotoperna gett den biologisk mångfalden.

De ses bara som ett hinder för produktionen.

Genomförda förändringar med dig som generaldirektör.

  • Skogsstyrelsen har höjt ribban för nyckelbiotoper i hela nordvästra Sverige som omfattar kommunerna Kiruna, Gällivare, Jokkmokk, Arjeplog, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Dorotea, Strömsund, Krokom, Åre, Härjedalen, Älvdalen, Malung-Sälen och Torsby öster om Klarälven. Nästan en fjärdedel av Sverige? Och framför allt de kommuner där vi ännu har naturskogar kvar!

Beslutet innebär att naturskogar som i övriga Sverige klassas som nyckelbiotoper kan klassas som produktionsskog i nordvästra Sverige och avverkas.

  • Det bör nämnas att 55.000 hektar nyckelbiotoper enligt Skogsstyrelsen redan har avverkats mellan åren 2000-2018 i nämnda område. Statliga Sveaskog och Statens Fastighetsverk är de överlägset största markägarna. Under större delen av perioden råkade du även vara Sveaskogs skogschef.
  • Skogsstyrelsen stoppade den riksomfattande nyckelbiotopsinventeringen med motiveringen sänkta anslag.
  • ”Vad blir Skogsstyrelsens nästa taktiska drag” var den avslutande frågan till dig.

Nu har vi det definitiva svaret.

Skogsstyrelsen meddelar att man nu nått sitt mål att sluta registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälan eller ansökan om avverkning från den 1.1.2021.

Det skulle inte förvåna om Skogsstyrelsens följande taktiska drag blir att helt avskaffa nyckelbiotopsbegreppet.

Inget får hindra avverkningen av de sista naturskogarna!

För att citera dig: ”Sveaskog kommer att avverka all mark som inte skyddats”.

Detta var dina ord som Sveaskogs skogschef.

Bäste Herman, det finns ett gammalt ord som är värt att begrunda. Ordet besinning.

Jag ser fram emot ditt svar.

Bildalbumet visar naturskogen i Lill-Skarja i Maskaure samebys renbetesmarker i Arjeplogs kommun, i nordvästra Sverige.

Samebyn kräver att skogen sparas. Sveaskog vill avverka.

Vänligen,

Björn Mildh

Specialist i barnaålderns (och skogsbrukets) invärtes sjukdomar.