Preemraffs oljeraffinederi i Lysekil
Preemraff, Lysekil. Foto: Wikimedia Commons

Nyligen beslöt Mark-och Miljödomstolen i Vänersborg att ge Preemraff Göteborg tillstånd till fortsatt och utökat tillstånd till 31 december 2036. Det tidigare tillståndet gällde raffinering av 6 miljoner ton råolja. Det gäller fortfarande. Men nu får Preem dessutom tillstånd att processa 1,6 miljoner ton bioråvara, dvs biobränsle från våra skogar! Föreningen Skydda Skogen är starkt kritisk.

Under sommaren skickade Skydda Skogen in ett yttrande till Mark och Miljödomstolen gällande en ansökan från Preemraff. Oljebolaget ville fortsätta med olja och utöka verksamheten med biodrivmedel. Skydda Skogen skrev bland annat att den klimatnytta som man framhåller av en ökad användning av förnybara råvaror bygger på felaktiga grundantaganden. Antaganden om att biodrivmedel ger nollutsläpp, vilket de inte gör. Preem har heller ingen analys av påverkan på biologisk mångfald. I yttrandet står det:

-Skydda Skogen önskar ogiltigförklara hela Preems ansökan inklusive komplettering eftersom de baseras på den felaktiga uppfattningen att biobränslen ger nollutsläpp. Vi uppmanar Mark- och miljödomstolen att avslå Preemraffs ansökan om att utvidga verksamheten!

Men tyvärr blev det inget avslag från Mark och Miljödomstolen och nu får Preem fortsätta med både olja och biodrivmedel i 15 år till. 

Allt fler forskare varnar för biobränslen

Både skogsbrukscertifierade skogsbolag och privatpersoner avverkar idag äldre naturskogar med höga naturvärden och en allt större del blir biobränsle. Skydda Skogen skriver i yttrandet:

-Allt fler forskare världen över varnar för de förhöjda koldioxidutsläppen vid förbränning av biobränslen. Det är högst anmärkningsvärt att Preem bortser från nya vetenskapliga fakta och konsekvensbedömningar. Man måste beakta de indirekta utsläppen från markanvändning i beräkningar av växthusgaser från biobränslen. 

I ett öppet brev till EU parlamentet i januari 2018 varnar närmare 800 forskare för att skogliga biobränslen kan ge större kolutsläpp än fossila bränslen. I mars 2017 uttryckte 68 finska forskare (varav 22 professorer) sin oro i ett öppet brev angående den finska regeringens bioekonomistrategi som de menar inte kommer att leda till positiva klimateffekter. I september 2017 uppmanade över 190 forskare från hela världen EU att LULUCF måste baseras på en vetenskaplig grund och utgå från historiska referensnivåer, inte förorda ökade avverkningar, kortlivade träprodukter och biobränslen.

Alla har rätt att överklaga beslutet, både privatpersoner och organisationer. Senast 1 oktober ska överklagan vara inskickad. Då går frågan till Mark- och Miljööverdomstolen för eventuell prövning. 
Om du vill överklaga maila till:mmd.vanersborg@dom.se  Ange Mål nr M 2673-19 och skriv under med namn.  

LÄS ÄVEN: 220 underskrifter och 120 organisationer kräver stopp för biobränslen