Sveaskog planerar att avverka den gamla granskogen vid Sör-Sergberget som uppkom efter en skogsbrand för länge sedan. I den senvuxna skogen finns gott om den rödlistade och nära hotade garnlaven. Foto: Privat.

Statliga skogsbolaget Sveaskog planerar att avverka två skogar med höga till mycket höga naturvärden i Sorsele kommun. Sorsele skogsgrupp har kontaktat Sveaskog och kräver att avverkningsplanerna avbryts omedelbart. – Sådana här värdefulla skogsområden ska inte avverkas alls, säger Jonas Nordenström från Sorsele skogsgrupp.

En av de avverkningsplanerade skogarna ligger vid Staloberget, drygt 7 km sydost om Sorsele, och utgörs av en gammal talldominerad barrblandskog. Skogen har tidigare brunnit och är en så kallad bränna med ca 150-åriga tallar där de äldsta tallarna är över 400 år. De gamla tallarna bär spår av brand i form av så kallade brandljud. I skogen finns också stående och liggande döda tallar i form av silverfuror och silverved. För att silverfuror ska bildas behöver tallarna stå döda i hundratals år. De liggande silverfurorna bryts ner mycket långsamt vilket innebär att skogen mycket väl kan ha en kontinuitet på upp emot 1000 år.  

Sorsele skogsgrupp skriver i ett brev till Sveaskog:

– En sådan skog måste varje avverkningsplanerare känna igen! Istället har skogen snitslats och underröjts. Att Sveaskog har en så bristfällig kunskapsnivå är mycket anmärkningsvärt!

Den andra avverkningsplanerade skogen utgörs av en äldre granbränna i en östvänd bergssluttning på Sör-Sergberget, drygt en mil väster om Sorsele. Skogen ligger i utkanten av ett sammanhängande naturskogsområde på berget. Här är skogen senvuxen med gamla granar som överlevt branden samt spridda gamla björkar, aspar och sälgar med den rödlistade och nära hotade lunglaven. I skogen finns även gott om den rödlistade och nära hotade garnlaven. Det finns även framför allt färsk död ved och inslag av stående döda tallar i skogen.

Sorsele skogsgrupp skriver i sitt brev att Sveaskog redan hunnit underröja skogen samt att sälgar avverkades för ett tiotal år sedan i skogen. Trots det är den avverkningsplanerade skogen en välbevarad granbränna med höga naturvärden.

– Vi kräver att Sveaskog drar tillbaka båda avverkningsanmälningarna och säkerställer att de höga naturvärdena bevaras och får utvecklas fritt. Sådana har värdefulla skogsområden ska inte avverkas alls, säger Jonas Nordenström från Sorsele skogsgrupp.

Sveaskog planerar att avverka den brandpräglade och gamla talldominerade barrblandskogen där de äldsta tallarna är över 400 år. Foto: Privat.