De tolv miljöorganisationer som skickat ett öppet brev till EU-kommissionen.

I januari skickade flera ministrar från olika medlemsländer i EU, däribland Sveriges energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar, ett brev till EU-kommissionen om vikten av bioenergi för klimatets skull. Nu skickar tolv miljöorganisationer från samma medlemsländer som ministrarna, ett öppet brev om att förbränning av skoglig biomassa inte bör ingå i EU:s förnyelsebardirektiv (RED).

– Vi vill med detta öppna brev uppmärksamma EU-kommissionen på de vetenskapliga bevis som tydligt ignorerades av ministrarna från våra medlemsländer. Att bränna skoglig biomassa som energi innebär i dubbel bemärkelse kontraproduktiv klimatpolitik: det ökar utsläppen jämfört med fossila bränslen de kommande avgörande decennierna och minskar samtidigt EU:s skogliga kolsänkor, säger Lina Burnelius, projektledare och internationell koordinator, Skydda Skogen.

I Konjunkturinstitutets (KI) senaste miljöekonomiska rapport framgår att skogens förmåga att binda kol måste få större inflytande över klimatpolitiken. Enligt KI medför det större samhällsnytta att låta skogen stå kvar och binda kol än att avverka och använda materialet till den gröna omställningen, däribland biobränsle, om klimatmålen ska uppnås. 

Redan nu förbränns ungefär hälften av det som avverkas i EU som energi. Enligt kommissionens prognoser inom RED, kommer förbränningen och skoglig biomassa öka med 50 %.

Detta är en ohållbar utveckling som måste stoppas, de så kallade ”hållbarhetskriterierna” i EU:s förnyelsebardirektiv värnar uppenbart inte skogarna eller klimatet. Förbränning av skoglig biomassa bör överhuvudtaget inte ingå i EU:s förnyelsebardirektiv (RED), säger Lina Burnelius, Skydda Skogen.

Lina Burnelius fortsätter:

– Att bränna skoglig biomassa leder till ökade koldioxidutsläpp och undergräver EU:s mål för biologisk mångfald samtidigt som det skadar människors hälsa. Idag bidrar träförbränning till mer luftföroreningar än vägtransportsektorn.

Läs de tolv miljöorganisationernas öppna brev till EU-kommissionen här.

Läs JRC:s rapport om användningen av skoglig biomassa för energiproduktion i EU (2020) här.

Läs mer om luftföroreningar från förbränning av skoglig bioenergi (Forest Defenders Alliance, 2021) här.