Svar från Afrikagrupperna till Green Resources om plantage i Uganda

I början på april publicerade Afrikagrupperna två blogginlägg (Mangoträden står kvar som bevis, Klimaträttvisa – vem betalar priset för klimatförändringar) från Karin Edstedt som på plats i Uganda undersökt förhållandena kring det norska skogsbolaget Green Resources skogsplantage, samt påverkan från Svenska Energimyndigheten som har köpt utsläppsrätter därifrån. Green Resources återkom med ett svar på dessa

Skogen uppmärksammades på Klimatriksdagen 4-6 maj

Skydda Skogen stödjer och deltog på Klimatriksdagen som ägde rum vid Stockholms universitet den 4-6 maj 2018. Klimatriksdagens främsta uppgift är att rösta fram konkreta klimatförslag, som lämnas över till Sveriges riksdag.  Skydda Skogen skrev två motioner till Klimatriksdagen; Motion 231 – Skydda kollagret i de svenska skogarna (författad av Sebastian Kirppu, Amanda Tas, Anders Axner, Lena Wallin

Skydda halva jorden

Delar av nedanstående artikel har publicerats i ETC 11 maj 2018.  Nu höjs röster från internationellt och vetenskapligt håll för att skydda 50 % av jordens land- och havsareal. Det anses vara det som krävs för att säkra växt- och djurarters överlevnad i det långa loppet. Dessa områden behöver dessutom vara stora och sammanhängande för att