Nationellt skogsprogram – en ekvation som inte går ihop

Regeringen fattade den 18 maj beslut om Sveriges första nationella skogsprogram. I skogsprogrammet finns mål för fem fokusområden som ska bidra till att uppnå programmets vision, arbete och organisation. Visionen för skogsprogrammet är att ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”. 

Debatt i DN: Svenskt skogsbruk värre än skogsskövlande länders

Det svenska skogsbruket är inte ekologiskt hållbart. Idag ställer Naturfotograferna, tillsammans med Naturskyddsföreningen, BirdLife Sverige och Skydda Skogen, krav på en förändring av det svenska skogsbruket i en debattartikel i DN. Föreningarna skriver om hur Sveriges skogsbruk bryter mot internationella avtal och misslyckas med målsättningar satta av FN, EU och Sveriges riksdag. Verkligheten där skogar

Odla som naturskogen – en ny trädgårdstrend

Pressmeddelande, 13 juni 2018 Intresset för att odla mer hållbart och miljövänligt blir allt större. En ny bok driver nu på trenden ytterligare: ”Skogsträdgården – odla ätbart överallt”, skriven av författarna bakom succéboken ”Fleråriga grönsaker – upptäck, odla, njut” som nominerades till Årets Trädgårdsbok 2016. Att odla sin egen mat i svenskt klimat är vanligtvis

Debatt i ETC: Låt Sveaskog slippa vinstkrav

Rebecka le Moine, f.d. styrelseledamot i Skydda Skogen och riksdagskandidat (mp), och Carl Schlyter, riksdagsledamot (mp) debatterar i ETC: Sveaskog är Sveriges största enskilda skogsägare. Bolaget har ett stort ansvar när det kommer till bevarandet av den biologiska mångfalden i Sverige, både för att nå de nationella och globala målen. Men i stället för att