I början på april publicerade Afrikagrupperna två blogginlägg (Mangoträden står kvar som bevis, Klimaträttvisa – vem betalar priset för klimatförändringar) från Karin Edstedt som på plats i Uganda undersökt förhållandena kring det norska skogsbolaget Green Resources skogsplantage, samt påverkan från Svenska Energimyndigheten som har köpt utsläppsrätter därifrån. Green Resources återkom med ett svar på dessa inlägg.

I detta brev utvecklar Karin Edstedts och Afrikagruppernas syn på de saker som Green Resources tar upp i sitt genmäle.