Festival och manifestation för biologisk mångfald

Mänskligheten står inför enorma utmaningar på miljöområdet – klimatförändringar, förlusten av naturliga skogar, av biologisk mångfald, och förlust av matjordar. Förlusten av biologisk mångfald är en ödesfråga för mänskligheten. Skog kalavverkas och används till stor del för att kunna producera onödiga pappersartiklar och andra kortlivade produkter. En annan av många orsaker till situationen är det

Ledande forskare och miljögrupper: EU:s nya förslag ökar klimatutsläppen

Den 14 juli offentliggjorde Europeiska kommissionen sitt reviderade klimat- och energipaket för 2030. EU presenterade då bland annat nya förslag på vad som ska ingå i direktivet om förnybar energi (REDII).  – EU-kommissionens nya förslag kommer varken att minska utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar eller att skydda skogar och biologisk mångfald,  säger Lina Burnelius, projektledare

Miljökommissionären Virgnijus Sinkevičius kritisk till svenskt skogsbruk

Igår, den 14:a juni 2021, hälsade EU: Miljökommissionären Virgnijus Sinkevičius på i Sverige för att samtala med statstminister Stefan Löfvén samt miljöminister Per Bolund och landsbygdsminister Jenny Nilsson om skogsbruk. Kommissionären var kritisk mot regeringen och skogsnäringen. I mötet med industrin ute i skogen frågade han, när de besökte en frivillig avsättning, ”Hur ska vi kunna

New Report: Unique natural forest belt at risk

One of the EU’s few remaining old-growth montane forest areas, in the north of Sweden, is at risk. It covers a stretch of 950 km of which many parts are still unprotected. The annual number of applications for permits for final felling in the Swedish montane forest increased by almost 400 % last year. In

Ny rapport: Vår unika fjällnära skog är hotad

I en ny rapport FORESTRY AT THE EDGE som publiceras av Skydda Skogen idag framgår återigen vikten av att bevara den fjällnära skogen. Forskare har påpekat att detta område är viktigt att bevara för att förhindra förlust av biologisk mångfald och mildra klimatförändringarna. Samtidigt har antalet ansökningar om tillstånd för slutavverkning i den fjällnära skogen