Lina Burnelius träffar EU: Miljökommissionären Virgnijus Sinkevičius på i Sverige

Miljökommissionären Virgnijus Sinkevičius kritisk till svenskt skogsbruk

Igår, den 14:a juni 2021, hälsade EU: Miljökommissionären Virgnijus Sinkevičius på i Sverige för att samtala med statstminister Stefan Löfvén samt miljöminister Per Bolund och landsbygdsminister Jenny Nilsson om skogsbruk. Kommissionären var kritisk mot regeringen och skogsnäringen. I mötet med industrin ute i skogen frågade han, när de besökte en frivillig avsättning, ”Hur ska vi kunna

En del av det stora sammanhängande och värdefulla fjällskogsområdet i Vilhelmina kommun. Foto: Jon Andersson.

Ny rapport: Vår unika fjällnära skog är hotad

I en ny rapport FORESTRY AT THE EDGE som publiceras av Skydda Skogen idag framgår återigen vikten av att bevara den fjällnära skogen. Forskare har påpekat att detta område är viktigt att bevara för att förhindra förlust av biologisk mångfald och mildra klimatförändringarna. Samtidigt har antalet ansökningar om tillstånd för slutavverkning i den fjällnära skogen

Södra Karatj Råvvåive. Foto: Mose Agestam.

Massivt stöd till skydd av Karatj-Råvvåive

Sex miljöorganisationer och mer än 11 000 privatpersoner kräver nu att hela den fjällnära gammelskogen Karatj-Råvvåive får skydd som naturreservat. 4000 hektar av området är fortfarande utan skydd och delar av gammelskogen kan komma att avverkas. Det en kvadratmil stora fjällskogsområdet Karatj-Råvvåive i Jokkmokks kommun har sedan länge varit planerat som naturreservat. När reservatet till

Det avverkades på grund av granbarkborreangrepp i Gålö naturreservat i Stockholms skärgård i mars 2021. Foto: Privat

Regeringen godkänner avverkning i naturreservat på grund av granbarkborre

Föreningen Skydda Skogen överklagade i juli 2020 Länsstyrelsens beslut om undantag från föreskrifterna i 168 naturreservat i Stockholms län. Undantagen ger förvaltaren möjlighet att vidta åtgärder, som annars inte är tillåtna enligt föreskrifterna, i syfte att begränsa spridning och skador av granbarkborre. Nu har regeringen beslutat att beslutet ska gälla till år 2026 och att avverkning av gran är tillåten

Sveaskog planerar att avverka naturskog i nationalparksförslag  

Den gamla tallskogen som Sveaskog planerar att avverka i sin ekopark vid Hornslandet utanför Hudiksvall. Foto: Magnus Andersson. Sveaskog planerar att avverka en gammal tallskog på Hornslandet öster om Hudiksvall i Hälsingland. Skogen ingår i Sveaskogs ekopark som föreslås bli nationalpark i skogsutredningen som presenterades i slutet av november. Nu protesterar flera organisationer mot den