Sveaskog planerar att avverka naturskog i nationalparksförslag  

Den gamla tallskogen som Sveaskog planerar att avverka i sin ekopark vid Hornslandet utanför Hudiksvall. Foto: Magnus Andersson. Sveaskog planerar att avverka en gammal tallskog på Hornslandet öster om Hudiksvall i Hälsingland. Skogen ingår i Sveaskogs ekopark som föreslås bli nationalpark i skogsutredningen som presenterades i slutet av november. Nu protesterar flera organisationer mot den

Skriv under namninsamling till EU: Skydda skogarna – elda inte upp dem för att få energi

WeMove-namninsamlingen uppmanar EU:s politiker och medlemsstater att sluta subventionera och sluta ge incitament till biobränsle från skog. Namninsamlingen stöds av Skydda Skogen och över 60 andra organisationer som anser att det istället bör satsas på energieffektivisering och förnybara energikällor som faktiskt ger lägre koldioxidutsläpp. Överlag måste skydd och restaurering av skogar prioriteras och EU:s handlingsprogram

Flera organisationer: Stoppa avverkningar i skogar med höga naturvärden på grund av granbarkborre

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en vägledning för hur granbarkborrar i formellt skyddade skogar ska bekämpas. Idag uppmanar 23 representanter från 16 organisationer i ett öppet brev regeringen, riksdagen och myndigheter att ändra regeringsuppdraget så att skogar med höga naturvärden inte avverkas på grund av granbarkborre. Hittills har delar av

Ikea skandal: Möbler tillverkas av illegalt avverkad skog i Ukraina

Från Earthsights film om Ikeas avverkningar i Ukraina. Ikeas FSC-certifierade möbler är tillverkade av trä från skogar som avverkats illegalt i Ukraina. Detta enligt en undersökning utförd av den brittiska organisationen Earthsight. Nu pågår en internationell namninsamling som kräver seriösa förändringar från Ikea och hållbarhetscertifieringen Forest Stewardship Council (FSC). De storsäljande stolarna ”Ingolf” och ”Terje” är tillverkade av bokträ

Skandal: Värdefulla och skyddade skogar avverkas på grund av granbarkborreangrepp

Naturvårdsverket har fått ett regeringsuppdrag om att ta fram vägledning kring bekämpning av granbarkborrar i formellt skyddade skogar. Hittills har värdefulla skogar i naturreservat, reservatsförslag, nyckelbiotoper och biotopskydd i Sverige avverkats för att bekämpa spridningen av granbarkborrar. – Stoppa genast avverkningar på grund av granbarkborrar i skyddade områden och andra skogar med höga naturvärden, skriver