Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Delta på skogskurs i vår 

Den rödlistade och nära hotade garnlaven växer i en gammal grannaturskog. Foto: Privat.

Vill du lära dig mer om naturvårdsarter och hur skogen fungerar som ekosystem? Skydda Skogen och Naturskyddsföreningens länsförbund anordnar flera digitala föreläsningar och skogskurser i Gävleborg och Dalarna nu under våren och försommaren. 

Nedan följer ett urval av våra kurser och föreläsningar. 

Digital föreläsning: Skogens ekologi   

26 april kl. 18.30-20.30  

Digital teorikväll/föreläsning med Amanda Tas om skogens ekologi, olika naturtyper, naturvårdsarter och skogsbrukets påverkan på den biologiska mångfalden. Mer info och anmälan via https://shorturl.at/mnsO6 senast 24 april.
Arrangörer: Skydda Skogen, Naturskyddsföreningen Gävleborg, Studiefrämjandet  

Digital föreläsning: Skyddsformer och lagstiftning   

3 maj kl. 18.30-20.30   

Digital teorikväll/föreläsning med Per Jiborn och Leif Öster om olika begrepp och definitioner inom skog, skogsbruk och naturvård gällande olika skyddsformer och lagstiftning. Hur mycket skog är egentligen skyddad? Formellt skydd, frivilliga avsättningar och impediment. Begreppen är många och ännu fler är procentsiffrorna som far genom luften i en het skogsdebatt. Mer info och anmälan via https://shorturl.at/hrwAJ senast 1 maj.
Arrangörer: Skydda Skogen, Naturskyddsföreningen Gävleborg, Studiefrämjandet  

Skogskurs för nya  

6-8 maj, Lindsbergs kursgård utanför Falun                 

Kursgården Lindsberg bjuder, i samarbete med föreningen Skydda Skogen, in till en helgkurs om skogen. Som föreläsare och kursledare finns Sebastian Kirppu, Erik Westholm, Leif Öster, Sofia Berg och Lina Burnelius. Exkursionen leds av Sebastian Kirppu, Bo Karlstens m.fl. Anmälan via https://forms.gle/4xbTWBMdxUDxAd2S9 senast 14 april. 700-900 kr beroende på boende. Frågor besvaras av Lisa Olson via mejl: livochrorelse@gmail.com  

Skogskurs med Helena Björnström   

7 maj kl. 10-16   

Lär dig att se skillnad på en naturskog och en produktionsskog. Vi tittar på olika rödlistade arter och andra naturvårdsarter som indikerar skogar med höga naturvärden. Max 20 pers. Samling: Konserthuset i Gävle kl 10. Ta med matsäck för en heldag. Mer info och anmälan via https://shorturl.at/iFMPS senast 3 maj.  

Arrangörer: Skydda Skogen, Naturskyddsföreningen Gävleborg, Studiefrämjandet  

Skogskurs med Sebastian Kirppu   

11 juni kl. 10-16, Järvsö/Ljusdal  

Lär dig att se skillnad på en naturskog och en produktionsskog. Vi tittar på olika rödlistade arter och andra naturvårdsarter som indikerar skogar med höga naturvärden. Max 20 pers.  

Samling: Harsa kl. 10. Ta med matsäck för en heldag. Mer info och anmälan via https://shorturl.at/beksB senast 8 juni.  

Arrangörer: Skydda Skogen, Naturskyddsföreningen Gävleborg, Studiefrämjandet  

Skogsträdgårdskurs med VIktor Säfve 

17-19 Juni, Lindsbergs kursgård utanför Falun 

Helgkurs för dig som är nyfiken på skogsekologi och skogsträdgårdar, eller för dig som vill få mer inspiration och idéer till din skogsträdgård. En skogsträdgård är ett matproducerande ekosystem, som brukar domineras av fleråriga växter med ätliga växtdelar. Ett skiktat system med allt från höga och låga frukt- och nötträd, till bärbuskar, perenna örter, marktäckare, rotgrönsaker och klängväxter. 

Mer info och anmälan via https://fb.me/e/2lk8tGoFG 

Frågor besvaras av Lisa Olson via mejl: livochrorelse@gmail.com