Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sundqvists förordnande bör omedelbart återkallas

De uppgifter som Dagens Nyheter publicerade nyligen bekräftar det som Skydda Skogen vid ett flertal tillfällen under senare år framfört gällande generaldirektör Herman Sundqvists direkta olämplighet att verka som högste chef för den skogliga myndigheten.

Att Sundqvist har varit djupt delaktig i att orkestrera kampanjen mot den nuvarande artskyddsförordningen framgår med tydlighet i Dagens Nyheters artikel. Detta ingår inte i generaldirektörens uppgift som myndighetschef. Föreningen Skydda Skogen anser att Sundqvists nyligen förlängda förordnande omedelbart bör återkallas av regeringen.

Läs även:

Drygt 50 organisationer: Skogsstyrelsens legitimitet är hotad under nuvarande ledning

Herman Sundqvist. Foto: Skogsstyrelsen