Skogsstyrelsen missar nästan alla fridlysta arter- Naturskyddsföreningen överklagar

Skogsstyrelsen missar nästan alla inrapporterade fridlysta arter i skogen, enligt en analys som Naturskyddsföreningen gjort. Detta sker på grund av stora brister i Skogsstyrelsens automatiska granskning av anmälda skogsavverkningar. Det leder till att skog med höga naturvärden och rödlistade arter avverkas. Nu har Naturskyddsföreningen överklagat 40 av Skogsstyrelsens beslut gällande Sveaskogs avverkningsanmälningar för att få

Naturvärdesträd höggs ned i Sjöbovikens reservat. Det här var en gammal gran med stor sockel. Foto: Jan Brenander

Låt skogen stå – det tjänar Oskarshamns ekonomi bäst

Innan jul lämnade sju lokala miljö- och naturvårdsorganisationer in en skrivelse till Oskarshamns kommun. Skrivelsen pekar på att kommunens skogar är viktiga för befolkningstillväxt och turism, men även för folkhälsa, biologisk mångfald och klimatanpassning. Skrivelsen besvarades dock med tystnad och istället valde kommunens politiker den här veckan att klubba nya avverkningsplaner. Förvaltningen av kommunens skogar

Ett 20-tal personer samlades för att demonstrera utanför SCA:s huvudkontor i Sundsvall. Foto: Kristina Bäck.

Ny stor demonstration utanför SCA:s huvudkontor i Sundsvall 

Protesterna mot SCA fortsätter. Idag demonstrerar återigen ett flertal organisationer, bland annat Skydda Skogen, Fridays for Future Sverige, Skogsvärn Näsåker, Greenpeace och Naturskyddsföreningen utanför SCA:s huvudkontor i Sundsvall. De kräver att SCA stoppar sina systematiska avverkningar av skogar med höga naturvärden. Under demonstrationen hålls tal.  -Vi protesterar här idag mot SCA:s avverkningar av skogar med höga

Skydda Skogens kalender, 23: Sju nya områden blir skyddade i Stockholm till 2025

Sju nya skogsområden i Stockholm blir skyddade till 2025- två naturreservat och fem biotopskyddsområden. Majorosskogen på ca 60 hektar blir ett av reservaten: En skog som Naturskyddsföreningen har kämpat för och som ingår i en grön kil. Men Fagersjöskogen på 100 hektar som ligger intill och som ingår i samma gröna kil, är inte planerat

Skydda Skogens kalender, 22: Engagera dig för att skydda skog!

Det finns flera grupper runt om i landet som försöker skydda olika hotade skogar.  Om du vill engagera dig ideellt finns flera möjligheter. Här listar vi några, det kan vara en skogsgrupp i Naturskyddsföreningen eller en fristående grupp. Flera av grupperna är fokuserade på att rädda en specifik skog i sin närhet och kommunicerar via