Lynx Lynx, foto: Allison Killilea, Flickr, Creative Commons

Skydda Skogen presenterar varje dag fram till jul en hotad skogslevande art

Lodjur (Lynx lynx) är fridlyst enligt 4, 5 § artskyddsförordningen och rödlistad som sårbar (VU). Lo har även ingått i ett åtgärdsprogram och är skyddad enligt Bernkonventionen. Jakttrycket har försvagat lodjursstammen i Sverige, under licensjakten 2022 fick jägare fälla 125 lodjur. Bara 13 procent av svenskarna är positiva till lodjursjakt, enligt en undersökning.

Lodjuret är Europas största kattdjur och fanns en gång i skogar över stora delar av den europeiska kontinenten och vidare österut till Sibirien. På grund av jakt och avskogning har antalet lodjur i Europa minskat. Ungefär hälften av Europas lodjur finns nu i Skandinavien.  Lodjur lever i Sverige från Bergslagen och Mälardalen norrut. I skogsbygderna i södra Svealand och Götaland är populationen svag.  Enligt den senaste inventeringen från vintern 2020-2021 finns det mellan 1052 och 1436 lodjur i Sverige. Miniminivån är på ca 1500 individer, enligt Naturvårdsverkets avslutade Åtgärdsprogram.

1991 blev lodjuren fredade i Sverige, då tillät man bara bara skyddsjakt. Men 2010 införde regeringen licensjakt på lo och sedan dess bedriver jägare jakt varje år, enligt SLUs Artfakta.  Även illegal jakt förekommer. Den huvudsakliga anledningen till att man begränsar lodjursstammen är för att förebygga skador på tamdjur och renar, enligt Naturvårdsverket. Enligt Sametinget river lodjur mellan 10 000 och 50 000 renar varje år.

Bara 13% är positiva till lodjursjakt

Bara 13 procent av svenskarna är positiva till lodjursjakt enligt en undersökning från YouGov, på uppdrag av World Animal Protection Sverige och Svenska Rovdjursföreningen. De flesta intervjuade svenskar tar även avstånd från jakt som sker enbart för nöjes skull. Dessutom finns ett starkt stöd för att skapa särskilda områden med jaktförbud och att djurskyddslagen ska utökas, så att den också gäller djur som jagas.

Lodjur lever på större och mindre däggdjur, t ex rådjur och hare. Hannar eller familjegrupper tar ungefär 5-6 rådjur/månad , ensamma honor tar ungefär 2-3 rådjur i månaden. De har stora revir: Resultat från radiomärkta lodjur i Sverige visar på hemområden för vuxna honor på 3-4 kvadratmil och i det närmast det dubbla för hanar (6-7 kvadratmil) (Åtgärdsprogram för Lo).

Källor: Natursidan, Artfakta, Naturvårdsverket, Svenska Rovdjursföreningen, Sametinget, World Animal Protection

LÄS en artikel där lodjur nämns i en hotad skog:

Beslut om vindkraft i Ore Skogsrike överklagas, tar inte hänsyn till fridlysta arter

Ikea-skandal: Möbler tillverkas av illegalt avverkad skog i Ukraina