Tjädergruppen Uppland hittade nyligen en tjäderspelplats utanför Uppsala. Minst 10 tuppar landade i träd i närheten när tjädergruppen var ute och kvällsinventerade.  Men tyvärr har Ulleråkers Häradsallmänning som består av 140 olika skogsägare, börjat avverka skogen. Nu har Tjädergruppen lyckats pausa avverkningen och även informerat polisen.

En tjädertupp på lekplats i närheten av den avverkningsanmälda skogen. Foto: Emil V. Nilsson

Tjädergruppen, som är en del av Upplands Ornitologiska Förening (UOF) visste redan att det finns tjäder i området. Men de visste inte att det är en lekplats just där och inte heller hur många spelande tuppar som finns där, skriver Tjädergruppen på sin hemsida. Tyvärr har markägare redan avverkat flera tjäderskogar i Uppland. Föreningen skriver på sin hemsida:

-Vid den här tjäderspelplatsen liksom flera andra i närheten har man både utfört och planerat vanliga slutavverkningar, utan hänsyn till tjäder.

Skogsbruket ska ta särskild hänsyn till tjäder

Tjäder är en av skogsfåglarna som skogsbruket ska ta särskilt hänsyn till: Man ska undvika avverkning av större ytor och skogsbruksåtgärder inom 500 meter från lekplatsens centrum. Tjäder är även fridlyst enligt §4 i Artskyddsförordningen, liksom de flesta andra fåglar.

Skogsmaskinen i tjäderskogen. Foto: Anders Lindholm

När Tjädergruppen upptäckte avverkningen kontaktade de Skogsstyrelsens sakkunnige via ett sent mail på söndagen. Denne mailade informationen till markägaren. Tidigt på måndag morgon kontaktade Skogsstyrelsen övriga berörda så att maskinföraren inte fortsatte med sitt avverkningsjobb.

Avverkningen har påbörjats, foto: Anders Lindholm

Avverkningen kan vara kopplad till Uppsala universitets skogsinnehav, skriver Tjädergruppen på sin hemsida. De skriver:

-Området som är anmält för avverkning ligger delvis inom ett avstånd på 500 meter från tjäderlekplats. Tjädergruppen Uppland har inventerat i området och försökt kartlägga spelplatsen. Området som markägaren har anmält för avverkning är i den sista resten av lite äldre skog i närheten av spelplatsen. I området finns även andra naturvårdsarter såsom talltita, tretåig hackspett, järpe och duvhök. Under en inventering av Nya Skogsgruppen (Naturskyddsföreningen Uppsala) i december hittade de även ett antal naturvårdsarter bl a garnlav (NT), orkidén knärot (VU), vedsvamparna ullticka (NT), svedticka, stor aspticka (signalart) och rynkskinn (VU).

En tjäderspelplats nära en skogsväg, på andra sidan vägen har avverkning påbörjats. Foto: Anders Lindholm

Följ med ut!

Tjädergruppen och Nya skogsgruppen i Uppsala vill uppmuntra fler att ge sig ut och inventera skog. Båda föreningar finns i Uppsalatrakten och når ut i Uppsala län. Anders Lindholm som är medlem i Skydda Skogen, Tjädergruppen och Nya skogsgruppen säger:

-Följ med ut och lär dig inventera tjäder och naturvårdsarter. Skoglandskapet är stort, även om det moderna skogsbruket har trivialiserat de flesta trakter så är de ideella krafterna helt otillräckliga. Fler är välkomna, många fler! Det är kul, det är intressant, spännande och ibland hittar man de där fantastiska pärlorna.

Läs mer på Tjädergruppens hemsida

Mer om tjäder och kalhyggesbruket:

En rapport om hur skogsbruket decimerar en art

Skogssällskapet bröt överenskommelse: Avverkade vid tjäderspelplats