Skogsstyrelsen har dolt 9 225 nyckelbiotoper, dvs skogsområden med höga naturvärden, i sina kartor efter begäran av fyra skogsbolag: Stora Enso, Person Invest, Karl Hedin och Kopparfors. Det gäller Jämtlands län, Värmland, Dalarna, Gävleborg och Uppsala. Ett sätt för skogsbolagen att fortsätta avverka skog med höga naturvärden trots att det bryter mot EU -rätten.

Skogsstyrelsens karta Skogens Pärlor med nyckelbiotoper (röda).

Stora Enso var först med att begära att Skogsstyrelsen skulle dölja nyckelbiotoper i sina karttjänster. Sedan följde de andra skogsbolagen efter. Skogsstyrelsen visar inte informationen om nyckelbiotoperna varken i interna eller externa karttjänster- vilket förvårar myndighetens eget arbete. Nu kan de inte själva hitta var den skyddsvärda skogen finns. Elin Götmark, talesperson i Skydda Skogen kommenterar:

– Detta är ytterligare ett bevis på att Skogsstyrelsens ledning gynnar skogsnäringen framför att nå miljömålen. Istället för att utöva tillsyn som myndighet släpper de efter för bolagens vilja att få avverka i det tysta – och detta i en tid när det är kris för den biologiska mångfalden på jorden.

Skogsstyrelsen bryter mot EU-rätten genom att dölja uppgifterna, enligt miljörättsprofessor Jan Darpö. Han säger till SVT att man inte kan tolka detta på annat sätt än att skogsbolagen vill kunna avverka nyckelbiotoperna. En redan försämrad kontroll av skogsbruket har nu blivit ännu sämre.

-Skogsbruket ska vara hållbart, enligt nationella och internationella åtaganden. Men det är väldigt svårt att hävda att skogsbruket är hållbart om man inte vet vilka naturvärden som finns i skogen och hur avverkningarna påverkar dem.

Källa: SVT Jämtland

Läs även: Våldtäkten på skogen ska fullbordas