Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Skogslandskapets ekosystem skadas i Tjappsåive

Det statliga skogsbolaget Sveaskog planerar att avverka en naturskog i ett skogslandskap som redan är hårt avverkat i Östra Kikkejaure samebys renbetesmarker i Arvidsjaurs kommun. Representanter från flera samebyar och Naturskyddsföreningen i Norrbotten riktar fortsatt skarp kritik mot Sveaskog i ett öppet brev.

Den 7 ha stora naturskogen på Tjappsåive.

Läs brevet till Sveaskog här:

Bästa Eva Färnstrand, Per Matses och nye vd Erik Brandsma

Vårt brev till Sveaskog den 5.9.21 om den ca 7 ha stora naturskogen på Tjappsåive fick bolaget att för en kort stund besinna sig och dra tillbaka sin avverkningsanmälan. Skogen ligger mitt på ett 150 ha stort kalhygge i Östra Kikkejaure samebys renbetesmarker (se första kartbilden ovan). https://www.norrbotten.snf.se/wordpress/tjappsaive/

Helt oväntat skedde samma sak också med en naturskog intill på Tjappsåive, med koordinaterna N 7309446; E 699970. Areal ca 10 ha. (Se pilarna på kartan.) Även den är en likadan naturskogsrest, nästan helt omgiven av plantager.

Sveaskog avverkningsanmäler skogarna på nytt

Men Sveaskogs besinning varade kort. Redan den 21.11.2021 avverkningsanmälde bolaget bägge skogarna på nytt. Sveaskog följer sin förre skogschef produktionsivraren Herman Sundqvists motto: ”All skog som inte är skyddad kommer att avverkas”.

Hans efterträdare är likasinnad. Detta framgår övertygande i Sveaskogs samrådsprotokoll från 2018 med Östra Kikkejaure sameby (det är naturligtvis bolaget som sköter protokollet). Då gällde samrådet 110 skogar, sammanlagt nästa 2000 ha, 20 kvadratkilometer! Som framgår fick bolaget ja till det mesta.

Det är svårt att säga nej till statliga Sveaskog. Nya samråd om nya skogar sker varje år på Sveaskogs uppmaning.

https://www.norrbotten.snf.se/wordpress/samradsprotokoll-ostra-kikkjaure/

Sveaskog följer Herman Sundqvists motto och tänker avverka allt på Tjappsåive. Det mesta är redan markberedda hyggen och plantager, se andra kartbilden.


Sveaskogs monsterkalhygge på sammanlagt 180 ha. På fotot ses en mindre del av hygget med lågfjället Tjappsåive i fonden. Längst bort till vänster på bilden skymtar lite av den tillhörande 60 ha stora plantagen med contorta som ingår och som också kalhöggs. Foto: Björn Mildh.

Intill Tjappsåive ligger även ett monsterhygge på 180 ha, se bilden ovan.

Skogslandskapets ekosystem skadas då skogen fragmenteras

Hur kan det bli så här galet, att Sveaskog förstör hela landskap? Uppenbart styrs också Sveaskogs vd av känslan att vara stolt över bolagets lönsamhet, trots insikten? att den går ut över vårt urfolk samerna, över ekosystem, mångfald och miljö. Sveaskogs förre vd Per-Olof Wedin stoltserade till och med över att bolagets resultat 2018 var det bästa någonsin, 1422 MSEK, en ökning med 14 procent jämfört med 2017!

Ännu en gång, nye koncernchef Erik Brandsma, Per Matses och styrelseordförande Eva Färnstrand, besinna er, kom ut ur bubblan!

Herman Sundqvist har fel! All skog skall inte huggas!

Lämna de två naturskogsresterna på Tjappsåive ifred!

Vänligen

Patrik Lundgren, Östra Kikkejaure sameby

Jonas Stenberg, Västra Kikkejaure sameby

Leif Lundberg, Maskaure sameby

Peter Larsson, Maskaure sameby

Johan Jonsson, Mausjaur sameby

Erik Jonsson, Mausjaur sameby

Marcus Lidström, ordf. Naturskyddsföreningen i Norrbotten

Johanna Nilsson, verksamhetsutvecklare, Naturskyddsföreningen i Norrbotten

Maj Aspebo, samordnare, Naturskyddsföreningens skogsnätverk i Norrbotten

Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen 

P.S. Sveaskogs svar skall gå till samtliga samebyar som undertecknat.

Tidigare artiklar om Tjappsåive:

https://skyddaskogen.se/sveaskogs-motto-all-skog-som-inte-skyddats-kommer-att-avverkas-herman-sundqvist/

https://skyddaskogen.se/sveaskog-tanker-avverka-sista-resten-naturskog-pa-tjappsaive-i-arvidsjaur/

https://skyddaskogen.se/sveaskogs-monsterhygge-nara-tjappsaive-i-norrbotten/

Kontakt:

Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen, bjorn.mildh(@)naturskyddsforeningen.se, tel. 0911-682 65