vk.se: repliken: FSC-skogsbruket omvandlar skog till artfattiga plantager

”I ett svar (29/12) på en artikel som jag tidigare publicerat (15/12) hävdar Tomas Ekström, Per Larsson och Linda Bergström att skogsbruk enligt den så kallade FSC modellen skulle vara långsiktigt hållbart. Så är knappast fallet. FSC-modellen medför nämligen att vanlig tidigare brukad nordsvensk skog systematiskt omvandlas till ensartade plantager, där artrikedomen drastiskt minskat.” Läs

vk.se: Just nu tar FSC inte ansvar för skogen

”I dagsläget innebär det svenska FSC skogsbruket, med kalhuggning och påföljande överföring till plantager, det enskilt största hotet mot den svenska naturen. Den svenska FSC modellen är ohållbar sett även till de riskerna som framtida klimatförändringar kan komma att innebära för skogen. FSC har kommit till vägs ände. Denna organisation går knappast längre att förändra

Grön skogsbruksplan (pjäs i en akt)

”regler är väl till för att utnyttjas…”   Ordagrant från Skogsforum. Vi citerar slutet: Skogsbrukare A… Det är ju inga konstiga regler att följa för certifieringen, sen kan man nog jämka lite risken att bli kontrollerad är inte stor. Jag tror att certifieringen kommer att bli mer betydelsefull i framtiden, det ligger i tiden. Alla