Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Södra började avverka skyddsvärd skog med knärot idag – avverkning tillfälligt stoppad

Södra började idag att avverka en talldominerad naturskog vid Dröppshult i Västerviks kommun i Småland. Skogen hyser bland annat den fridlysta och sårbara knäroten (VU) och den nära hotade talltickan (NT). Både Skogsgruppen i Tjust och Skydda Skogen kräver att Södra omedelbart avbryter sina avverkningsplaner i området.

Den avverkningsanmälda talldominerade naturskogen vid Dröppshult i Västerviks kommun som Södra började att avverka. Foto: Privat.

Den avverkningsanmälda skogen är 4 hektar stor. Flera tallar i skogen hyser tallticka (NT) vilket vittnar om att tallarna är minst 150 år eller äldre. Skogsgruppen i Tjust begärde i mitten av februari 2023 att Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen genomför tillsynsåtgärder och fattar beslut i enlighet med Miljöbalken och Artskyddsförordningen. Endast en mindre del av skogen har hittills besökts i fält av skogsgruppen och troligtvis finns fler naturvårdsarter att finna i skogen. 

Södra påbörjade avverkningen av skogen idag. En representant från Skogsgruppen i Tjust har nu tillfälligt lyckats få stopp på avverkningen genom att prata med maskinföraren.

– Här är ett i den långa raden av exempel på hur skogsägaren Södra Skogsägarna har noll koll på naturvärden och skyddade arter i den avverkningsanmälda skogen. De vet dessutom att tillsynsmyndigheten Skogsstyrelsen nästan aldrig begär att de ska ta reda på det. Artskyddet i skogen fungerar inte och lagstiftningen är satt ur spel, säger Magnus Kasselstrand, Skogsgruppen i Tjust.

Han fortsätter:

– Det är inte klokt att Skogsstyrelsen inte ens fattar icke-beslut längre. Förr fick man åtminstone någon typ av besked när man lämnade in en begäran. Nu har myndigheten helt slutat att kommunicera. Detta innebär att våra synpunkter inte har någon påverkan alls vilket är väldigt allvarligt.

Hittills har ca en tiondel av totalt 4 hektar avverkningsanmäld skog vid Dröppshult avverkats av Södra. Avverkningen stoppades tillfälligt den 10 mars 2023. Foto: Privat.