En gammal gran med den rödlistade och nära hotade garnlaven i den avverkningsanmälda skogen på lågfjället Tjappsåive i Östra Kikkejaure sameby.

Det FSC-certifierade statliga skogsbolaget Sveaskog fick i slutet av 2020 en anmärkning från sin revisionsbyrån DNV för att ha brutit mot FSC-standarden. Sveaskog valde strax därefter att byta revisionsbyrå till Bureau Veritas. Nu ifrågasätter Bureau Veritas om Östra Kikkejaures sameby verkligen står bakom kravet att de två naturskogsresterna på lågfjället Tjappsåive inte bör avverkas av Sveaskog. Ett nytt öppet brev framhåller att Östra Kikkejaures sameby är emot planerna.

Läs det öppna brevet till Bureau Veritas 2022-02-28 i sin helhet här:

Sveaskog har FSC-certifierat sitt skogsbruk. Bolaget har sedan i januari 2021 anställt revisionsbyrån Bureau Veritas att handha granskningen av sina gjorda FSC-åtaganden.

Kort resumé.

Fram till januari 2021 handhade revisionsbyrån DNV (Det Norske Veritas) granskningen av Sveaskog. Vid DNV:s revision strax före årsskiftet 2020-2021 fick Sveaskog ett major CAR, (Corrective Action Request, nu det tredje), för att återigen ha begått den högsta graden av regelbrott mot FSC-reglerna.

Men Sveaskog överklagade DNV:s beslut och bytte dessutom i januari 2021 revisionsbyrå till Bureau Veritas, vars certifierare som första åtgärd godkände Sveaskogs överklagan och stängde DNV:s CAR.

Aktuellt.

Nu ifrågasätter Bureau Veritas certifierare i brev den 10.2.2022 om Östra Kikkejaure samebys ordförande står bakom uppgifterna och kraven gällande de två naturskogsresterna som Sveaskog tänker såga ner på lågfjället Tjappåive.

Från Bureau Veritas 2022-02-10:

Hej Björn,

Får jag fråga varför Östra Kikkejaures ordförande inte skriver på detta? Det är svårt för mig och säkert andra också, att förhålla sig till långa beskyllningar där representanten själv inte skriver under kommentarerna som gäller hens sameby.

Certifieraren förtiger medvetet att Östra Kikkejaure samebys ordförande Patrik Lundgren redan tre gånger undertecknat våra brev till Sveaskog om naturskogen på Tjappsåive, den 2.8.2021, den 5.9.2021 och den 12.1.2022 och ifrågasätter hans trovärdighet.

Detta för att han och andra samebyar av praktiska skäl inte fick tillfälle att underteckna vårt fjärde brev till Sveaskog den 31.1.2022.

Bureau Veritas uppgift som revisor anställd av Sveaskog är att oförvitligt granska att skogsbolaget följer sina gjorda FSC-åtaganden.

I stället agerar Bureau Veritas certifierare som Sveaskogs försvarsadvokat.

Certifieraren stänger ett redan utfärdat major CAR (av DNV) och ifrågasätter Östra Kikkejaure samebys ordförande och dennes trovärdighet.

Sveaskog har fått sin drömrevisor.

Vänligen

Patrik Lundgren, Östra Kikkejaure samebyar

Leif Lundberg, Maskaure samebyar

Johanna Nilsson, verksamhetsutvecklare, Naturskyddsföreningen i Norrbotten

Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen

Kontakt

Leif Lundberg, Maskaure sameby, leif.rutsa(@)gmail.com, tel. 070-249 70 40


Läs öppet brev till Sveaskog om Östra Kikkijaure 31 januari 2022 här.