Södra planerar att avverka lövrik tallskog på en skvattrammosse vid Ramnebo i Oskarshamns kommun. Foto: Jan Brenander.

Södra planerar att avverka känslig skvattrammosse i Småland 

Södra planerar att avverka en lövrik tallsumpskog och skvattrammosse vid Ramnebo i Oskarshamns kommun i Kalmar län. Sumpskog och dråg med naturskogskaraktär är en hänsynskrävande biotop enligt Skogsstyrelsens målbild för god hänsyn. Enligt målbilden ska biotopen lämnas orörd. Oskarshamnsbygdens Fågelklubb har skickat in ett FSC-klagomål samt en begäran att myndigheterna ska stoppa avverkningsplanen.  Den avverkningsanmälda skogen är på nästan 4

Frödinge Skog har avverkat vid Tunaån utan att lämna kantzoner: Bryter mot FSC-kriterier!

Frödinge Skog som är både ett PEFC- och FSC-certifierat skogsbolag har avverkat ca 8 hektar vid Tunaån i Vimmerby kommun, Småland, utan att lämna ordentliga kantzoner. Medlemmar från Skydda Skogen och skogsgruppen i Oskarshamnsbygdens Fågelklubb demonstrerade med banderoll för att uppmärksamma den skoningslösa avverkningen som bryter mot certifieringens kriterier. På sin hemsida skriver Frödinge Skog:

Gröngöling. Foto: Mikael Schulin.

Hugg inte ner skogen – den är en nödvändig kolsänka

Våneviks gammelskog i Oskarshamn har varit orörd länge. Med tiden har den fått karaktär av urskog. Där växer ekar, grova tallar, stora aspar och och gamla granar. Denna skog med alkärr, döda och döende träd, träd med mulm och bohål, träd med märken efter blixtnedslag hyser fridlysta och hotade arter. Föreningen Våneviks gammelskog har inventerat

FSC-certifierade Södra söker dispens för att få avverka skog med 1200 fridlysta knärot

FSC-certifierade skogsbolaget Södra har sökt dispens från Länsstyrelsen för att få avverka en skog med 1200 plantor av den rödlistade och fridlysta orkidén knärot vid Kråketorp i Hultsfreds kommun, Småland. Skogsstyrelsen har meddelat att det inte är möjligt att avverka utan att skada knäroten. Men trots detta agerar Södra för att få kunna avverka. Oskarhamnsbygdens

Värdefulla skogar i Oskarshamns kommun förstörs

De tätortsnära skogarna i Oskarshamns kommun hotas och förstörs. I Fallebo naturskog är det avverkningsanmält trots många rödlistade ulltickor. I Våneviks gammelskog finns mängder av hotade arter men där ska man avverka ändå, liksom i Älvehult. I Sjöbovikens naturreservat har Oskarshamns kommun gjort en ”naturvårdshuggning” och man har förstört många naturvärden. På kort tid har