Södra ansöker om dispens för att avverka värdefull knärotslokal i Småland

Det FSC-certifierade skogsbolaget Södra har ansökt om dispens från Länsstyrelsen för att få avverka en skog med över 1 000 plantor av den rödlistade och fridlysta orkidén knärot vid Kråketorp i Hultsfreds kommun, Småland. Skydda Skogen uppmanar Länsstyrelsen att inte ge dispens till avverkningen. Det var under 2021 som Skogsstyrelsen beslutade att det inte var möjligt att

Den fridlysta och sårbara bomburklan (VU). Foto: Bengt Oldhammer.

Mellanskog planerar avverka skog med bombmurkla – en globalt hotad art

Mellanskog planerar att avverka en gran- och tallskog med den sårbara bombmurklan (VU) vid Ångvasslan norr om Skattungbyn i Dalarna. Flera rödlistade arter och signalarter har hittats i skogen. Nu begär Naturskyddsföreningens skogsgrupp i Orsa att Länsstyrelsen skyddar området och binder ihop det med det närliggande naturreservatet Långtjärn.   Skogen vid Ångvasslan, som rinner från

Skydda Skogen inventerar hotad skog på Ornö: Hela skogen är skyddsvärd

I dagarna har medlemmar i Skydda Skogen tillsammans med Ornöbor inventerat hotad skog på mellersta Ornö i Stockholms skärgård. Skogen är inte avverkningsanmäld men en skogsbilväg har dragits in i en oskyddad naturskog vilket med stor sannolikhet betyder att markägaren tänker avverka. I november inventerades halva skogen och nu inventerades resten. Vi kom fram till

Avverkning i föreslaget naturreservat vid Byrum. Foto: Karin Wilhelmsson.

Skydda Skogen: Förbjud avverkning inom föreslaget naturreservat vid Byrum i Östergötland, Länsstyrelsen!

Flera nya avverkningar är planerade i det föreslagna naturreservatet vid Byrum norr om sjön Risten i Åtvidabergs kommun i Östergötland. Skogen är ett toppobjekt för naturvård med totalt över 90 naturvårdsarter varav drygt 50 rödlistade arter. Skydda Skogen begär att Länsstyrelsen i Östergötland omedelbart inrättar interimistiskt förbud som innebär stopp för avverkning och andra skogsbruksåtgärder inom föreslaget naturreservat.  – Sedan Länsstyrelsen

Garnlavsdraperade granar i den avverkningsanmälda grannaturskogen. Foto: Privat.

Akut avverkningshotad naturskog i Jokkmokks kommun

Sveaskog är i dagarna i färd med att avverka en skog med höga naturvärden vid Kåpponis i Jokkmokks kommun. Skogen är till stora delar opåverkad av nutida skogsbruk och hyser flera rödlistade arter. Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen Norrbotten har skickat ett klagomål till skogsbrukscertifieringen FSC samt en begäran om att Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen ska fatta