Blåbär är viktiga för många arter och missgynnas av skogsbruk

Bilberry är växtens engelska namn. Blueberry är det odlade amerikanska blåbäret. Foto: O. Forsberg/Wikipedia Commons. Blåbär är en nyckelart och viktig för många andra arter i skogen. Efter kalavverkning och markberedning kan blåbäret först efter fem år hämta sig och börja växa igen. Det tar sannolikt 50-55 år innan blåbärsriset nått dit det var före kalavverkningen.

De hungerstrejkar för hotade arter och klimatet

Måste det hungerstrejkas för att regering, partier och allmänhet ska förstå hur stort hot artutrotningen och klimatförändringen är? Denna vecka pågår en hungerstrejk i närheten av Riksdagshuset i centrala Stockholm. De strejkande Albin Björk och Viktor Jonsson är idag söndag, inne på sin sjunde dag utan mat. Albin och Viktor kräver av regeringen att utlysa ett

Den åttatandade barkborrens fiender i skogen

Om träd, om de åttatandade barkborrarna och om några fler av deras fiender. Ett levande träd kan med sin klibbiga kåda försvara sig mot angrepp av åttatandad barkborre, men om trädet till exempel blåser omkull kan det inte längre försvara sig med sin kåda. När den åttatandade barkborren, som lever av trädets färska innerbark, hittar

FN:s internationella dag för skogen

Skog med vitsippor. Foto: Birgitta Tulin. Lördagen den 21 mars är FN:s internationella dag för skogen. Skogen är hem för ca 80 procent av världens landlevande arter. Skogarna utgörs av över 60 000 kända trädarter. Avskogningen fortsätter i en rasande fart och orsakar stora utsläpp av växthusgaser. What makes a tree a tree? Vad gör

7 oktober är Half Earth Day, en dag för halva jorden

Karatj-Råvvåive, exempel på skyddsvärt skogslandskap. Foto: Mose Agestam 50 procent av jordens natur måste skyddas, menar den amerikanska biologen EO Wilson och flera andra forskare. Genom ett sammanhängande system av gröna korridorer och landskap av skyddad natur från norr till söder är det möjligt. Om det görs så finns chansen att 85 procent av jordens arter