Fallebo naturskog i Oskarshamns kommun avverkad

Fallebo naturskog på drygt 3 ha, var ett omtyckt utflyktsmål med en mängd fridlysta arter. Flera miljöorganisationer sa nej till kommunens Tekniska nämnds planer på att hugga ner skogen för att få pengar till kommunen. Miljöorganisationerna föreslog att skogen i stället skulle bli kommunalt naturreservat för friluftsliv och rekreation och ett fortsatt naturligt bullerskydd mot

Garnlavsdraperade granar i den avverkningsanmälda grannaturskogen. Foto: Privat.

Sveaskog avverkar skyddsvärd skog i Jokkmokks kommun 

I mitten av oktober var Sveaskog i färd med att avverka en skog med höga naturvärden vid Kåpponis i Jokkmokks kommun. Den planerade avverkningen pausades efter att Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen Norrbotten skickade in ett FSC-klagomål. Sveaskog återbesökte skogen och valde idag att återuppta avverkningen i mer än hälften av det avverkningsplanerade området.  Det avverkningsanmälda området söder om Kåpponis utgörs av

Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen begär att SCA inte avverkar Vackerbackhöjden i Sundsvalls kommun

Skogsområdet Vackerbackhöjden i Sundsvalls kommun i Västernorrlands län är avverkningsanmält av skogsbolaget SCA. SkyddaSkogen och Naturskyddsföreningen har begärt att SCA stoppar den planerade avverkningen och att myndigheterna utreder artskyddet. Föreningarna inventerade skogsområdet under Forskningsresan i somras och fann då 19 rödlistade arter. Utan dispens från länsstyrelsen (§§ 14 och 15 i artskyddsförordningen) är det förbjudet

Garnlavsdraperade granar i den avverkningsanmälda grannaturskogen. Foto: Privat.

Akut avverkningshotad naturskog i Jokkmokks kommun

Sveaskog är i dagarna i färd med att avverka en skog med höga naturvärden vid Kåpponis i Jokkmokks kommun. Skogen är till stora delar opåverkad av nutida skogsbruk och hyser flera rödlistade arter. Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen Norrbotten har skickat ett klagomål till skogsbrukscertifieringen FSC samt en begäran om att Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen ska fatta

SCA avverkningsanmälde och avverkade naturskog som skogsbolaget tidigare lovat spara för naturvården

Tallar som är uppemot 300 år gamla växer i ett område norr om Vattensjöberget. Området gränsar till Natura 2000-reservatet Helvetesbrännan i Västernorrlands län. Denna gamla tallskog är nästan opåverkad av skogsbruk. År 2009 lovade SCA att avsätta skog för naturvård. Men skogen avverkningsanmäldes. Över 40 hektar skog var avverkad, innan den ideella naturvården upptäckte att