Stort skogsområde hotat i Ånge kommun

Ett skogsområde med höga naturvärden vid Marktjärn och Svarttjärnåsen i Ånge kommun ska avverkas av skogsbolaget SCA. Detta trots att både SCA och myndigheter har informerats om många hotade arter som doftticka (VU), järpe (NT) och tretåig hackspett (NT). Dessa arter och flera andra är dessutom fridlysta enligt Artskyddsförordningen. SCA Energy och vindkraftsbolaget OX2 planerar ett 60-tal

Nyckelbiotop avverkningsanmäld av FSC-certifierade SCA 

Cirka 100 plantor av den rödlistade orkidén knärot i skogen. Foto: Wikipedia Commons En nyckelbiotop (skog med höga naturvärden) vid Fäbodåsen i Ragunda kommun, Jämtland har avverkningsanmälts av det FSC-certifierade bolaget SCA. Nu skickar Skydda Skogen in ett FSC klagomål till FSC, SCA och certifieraren DNVGL. För det bryter mot FSC certifieringen att avverka en

SCA planerar avverka en nyckelbiotop med 40 naturvårdsarter

En skog med höga naturvärden som är en registrerad nyckelbiotop är avverkningsanmäld av skogsbolaget SCA vid Mörtsjökojan i Bräcke kommun, Jämtland.  Det är flera fridlysta och rödlistade fåglar, mossor, växter, lavar och svampar i skogen. Jämtlands Skogsgrupp och Skydda Skogen har därför begärt att Skogsstyrelsen samråder med Länsstyrelsen och genomför en artskyddsutredning. Även ett FSC

Nya SCA-planen avslöjar framtiden för Petersvik- ligger 200m ut i Alnösundet

Text och bild av Fredrik Nilsson, styrelseledamot i Skydda Skogen Avverkning, schaktning och löftesbrott – kanske till och med lagbrott. Bakom en låst grind i Petersvik har arbetet med logistikparken redan startat. Bakom händelseutvecklingen skymtar en ny plan från SCA och hårt tryck från byggbolaget PEAB. Fågelsången kan inte bli intensivare. Taltrastens varierande drill tränger

Skogar utarmas när SCA ökar produktionen – säg nej till logistikpark i Petersvik, politiker

Sundsvalls kommunfullmäktige tar på måndag beslut om en satsning som i samma klubbslag kan leda till ökad skogsskövling och att ett stycke svensk kulturhistoria raderas ut. Priset för skattebetalarna – 785 miljoner kronor. Föreningen Skydda skogen beskriver det som företagsstöd till Europas största skogsägare, SCA. En kortare version av debattartikeln finns publicerat i Sundsvalls Tidning.