Skydda Skogen till SCA: Dra tillbaka era avverkningsanmälningar i naturskogen vid Marktjärn!

Granar draperade av garnlav bakom ett stort mossövertäckt klippblock invid en talltorraka, Svarttjärnåsen. FSC-certifierade bolaget SCA planerar att avverka flera naturskogar med höga naturvärden och många rödlistade arter vid Marktjärn, norr om Fränsta i Ånge kommun. Föreningen Skydda Skogen har inventerat några av de avverkningsanmälda skogarna och skickat brev till SCA, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen för

SCA planerar att avverka skyddsvärd skog i Ånge kommun

Den rödlistade vedsvampen doftticka (VU; sårbar) och den nära hotade lunglaven (NT) på sälg. SCA planerar att avverka ett flertal skogar med höga naturvärden vid Marktjärn, ca 15 km norr om Fränsta i Ånge kommun i Västernorrlands län. Totalt handlar det om drygt 40 hektar skog. Skydda Skogen uppmanar SCA att dra tillbaka sina avverkningsplaner

Greenpeace: Kräv att SCA slutar avverka gammelskog

Fotomontage: Greenpeace Magnus Groth är VD för mjukpappersgiganten Essity som tillverkar produkter som Edet, Lotus och Tork. Ulf Larsson är VD för det skogsbolaget SCA som säljer råmaterial till Essity. Greenpeace skriver: ”I jakten på kortsiktig vinst driver de just nu på avverkningen av Sveriges sista gammelskogar.   Varför är deras allians klimatskadlig? Ulf Larssons bolag, SCA, kalavverkar

SCA skövlar ostraffat

  Frihet utan ansvar Hygget vid vägen mellan Arnemark och Sjulsmark. Foto: Björn Mildh   Denna  ca 10 hektar stora slutavverkning ligger 3 mil norr om Piteå, några kilometer öster om byn Arnemark i Norrbotten. Hygget kan beskådas på bägge sidor av landsvägen mellan Arnemark och Sjulsmark. SCA som är markägare har slutavverkat skogen enligt