Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Idag är det den Internationella Skogsdagen men avverkningarna fortsätter öka i Sverige

Den Internationella Skogsdagen är initierad av FN för att öka medvetenheten om skog och även träd. Årets tema är ”Skog och klimatförändring”. Flera miljöorganisationer inkluderat Skydda Skogen kräver att EU:s ministrar och ledare fattar beslut mot att bränna upp skogligt biobränsle för energi. Tyvärr går medvetenheten om att skydda skog för klimatets skull och för den biologiska mångfalden åt motsatt håll: Avverkningsanmälningarna i Sverige ökade med 32 procent under februari 2023, enligt Skogsstyrelsen.

Avverkningsanmält ända ut i en skvattrammosse när Växjö stift ska avverka vid Gökhultesjön i Mönsterås kommun, Småland. Foto: Jan Brenander

I september 2022 röstade EU-parlamentet om en förändring av direktivet om förnybar energi (RED)- för att bromsa uppeldningen av skog. Även om parlamentets beslut blev långt ifrån perfekt är det ett steg i rätt riktning för att skydda skogarna från energianvändning.

EU förhandlingar pågår nu men Sverige underminerar beslutet

Sista förhandlingarna mellan EU-parlamentet, EU-kommissionen och EU:s medlemsländer gällande direktivet om förnybar energi pågår just nu. Sverige har för närvarande ordförandeskapet i EU och gör allt de kan, med stöd av andra medlemsländer, för att underminera EU-parlamentets omröstning och fortsätta med ”business as usual”, dvs avverkning. Just nu ökar avverkningarna i Sverige, enligt Skogsstyrelsen : ”Ny statistik från Skogsstyrelsen visar att den avverkningsanmälda arealen under februari var 32 procent större än under februari 2022. Arealen i ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning i fjällnära skog var mer än fyra gånger så stor som samma månad förra året.”

Idag under Internationella Skogsdagen twittrar flera miljöorganisationer för att påverka beslutet om förnybar energi i EU. Skydda Skogen är med, Twitter:

Här är några aktuella exempel på skogar med höga naturvärden som hotas eller som redan har avverkats. Detta är bara några få exempel, det finns många fler som avverkats eller planeras att avverkas:  

Mellanskog planerar att avverka en skog med bombmurkla- en globalt hotad art

Södra avverkar skog med knärot i Småland

160 årig naturskog skövlas medan länsstyrelsen handlägger misstänkt miljöbrott  

FSC-certifierade SCA avverkade skog med mycket höga naturvärden- miljöbrott!

Växjö Stift har avverkningsanmält skvattrammosse som är tjäderhabitat

Skog med höga naturvärden avverkningsanmäld vid Gallsjön, Småland: Myndigheterna agerar inte för skydd 

Vedtrådmossa akut hotad försvann vid skogsavverkning i Stor Gravberget, Medelpad  

SCA planerar avverka skog med rödlistade arter- obegripligt!  

Kyrkan påskyndar artutrotning i Sörmland 

Norrbyskogen i Haninge skulle bli naturreservat men exploateras nu istället  

Skydda Skogen inventerar hotad skog på Ornö, hela skogen är skyddsvärd  

Högberget i Sollefteå kommun- gammal barrnaturskog avverkningsanmäld av SCA  

Akut avverkningshotad skog i Arjeplog 

Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen begär att SCA inte avverkar Vackerbackshöjden i Sundsvalls kommun 

Akut avverkningshotad skog i Jokkmokks kommun  

Avverkning påbörjad i Fallebo naturskog  

Hugg inte ner skogen, den är en nödvändig kolsänka