Skydda Skogens kalender 3. Domstol stoppar avverkning i Västergötland!

Överklaganden från Skydda Skogen, Birdlife och Naturskyddsföreningen stoppar flera avverkningar. Markägare som har velat avverka trots att det är höga naturvärden har fått nej från Mark- och miljödomstolen. I flera fall har Skogsstyrelsen fått bakläxa. Här är ett exempel från Björns Kvarn, Risveden i Västergötland. Fyra markägare avverkningsanmälde skog med rödlistade och skyddade arter som