Medströms av Petter Brorsson Edh.

Årsmötet är föreningens demokratiska knutpunkt, där medlemmarna samlas, planerar årets verksamhet och väljer ny styrelse. Kom dit, träffa likasinnade, och inspireras! Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet inom föreningen eller vara expert på skog.

Under 2023 har föreningen har bland annat debatterat skog i media, inventerat skog, drivit ärenden i domstol, och lanserat skogsmonitor.se. Vad ska vi göra nästa år? Det bestämmer vi tillsammans!

Lördagen ägnas åt information om föreningen, samt diskussioner om motioner och verksamhet. Själva årsmötet är på söndagen från kl 9.30.

Dagordning för mötet och stadgar: https://skyddaskogen.se/stadgar/

Propositioner, motioner, och valberedningens förslag till styrelse mailas ut innan mötet till de anmälda. Du kan också få dem genom att maila info@skyddaskogen.se.

Motioner ska skickas till styrelsen@skyddaskogen.se minst 14 dagar innan mötet. Om du vill kandidera till en förtroendepost eller nominera någon kan du maila valberedningen@skyddaskogen.se.

Du betalar 300 kr på plats för mat och logi (undantag ges om du har ont om pengar). Den som behöver kan också få reseersättning. Res då helst med buss/tåg (och inte med flyg).

Anmäl dig på http://tinyurl.com/skysko senast den 3/3, så får du mer information. Och glöm inte att förnya ditt medlemskap för 2024 innan dess!  Sätt in 100 kr (eller mer) på plusgiro 504609-9.